Pārgājienā aicina iepazīt noslēpumaino Teiču dabas rezervātu

FOTO: Dabas aizsardzības pārvalde

Lai ikvienam dabas draugam dotu iespēju iepazīt noslēpumaino un apmeklētājiem maz pieejamo Teiču dabas rezervātu, Dabas aizsardzības pārvalde (turpmāk – Pārvalde) 3. jūnijā rīko trīs pārgājienus Teiču purvā – pa Sildu dabas taku un uz Siksalu.

Teiču dabas rezervāts ir viens no četriem Latvijā izveidotajiem dabas rezervātiem un viena no civilizācijas vismazāk skartajām Latvijas vietām. Tādēļ šie pārgājieni ir unikāla iespēja paviesoties neskartā dabas nostūrī, kurš šajā gadalaikā ir īpaši krāšņs, pateicoties ziedošiem vaivariņu un pūkaino pogaļu spilvju laukiem. Šī ir nozīmīga putnu atpūtas vieta pirms sezonālajām emigrācijām, rudenī te vienkopus iespējams ieraudzīt pat 1500 dzērvju un 8000 zosu. Purvā piemērotu vietu riestam atraduši arī rubeņi.

Lai saudzētu purva neskarto dabu, apmeklētājiem šī teritorija ir atvērta laika posmā no 1. jūnija līdz 31. oktobrim, turklāt tikai DAP darbinieku pavadībā.

FOTO: Dabas aizsardzības pārvalde

1972. gadā izveidotā Teiču dabas rezervāta platība ir gandrīz 20 tūkstoši hektāru. Tā lielāko daļu aizņem Teiču purvs, bet rezervāta teritorijai pieskaitāmi arī malās esošie purvainie meži un zālāji.

Teiču dabas rezervāts ir pasaules mēroga dabas saglabāšanai svarīgs objekts. Tas iekļauts putniem nozīmīgu vietu, starptautiski nozīmīgu mitrāju un Natura 2000 teritoriju sarakstos.

Lai gan Teiču purvam ir sena apsaimniekošanas vēsture, dabiskās ekosistēmas ir cilvēka darbības maz ietekmētas, un tas atzīts par vienu no lielākajiem neskartajiem sūnu purviem Baltijā. Tāpēc antropogēnās slodzes mazināšanai DAP ir izbūvējusi dabas tūrisma infrastruktūru – skatu torņus un laipas vairākās vietās Teiču dabas rezervātā – Tolkājā, Sildās, Kristakrūgā un Siksalā. Kristakrūga skatu tornis ir brīvi pieejams apmeklētājiem jebkurā laikā.

FOTO: Dabas aizsardzības pārvalde

Dabas rezervāta lielāko daļu aizņem augstais purvs, kuru cilvēka darbība praktiski nav skārusi.

Tajā sastopamas arī vairākas ar mežu apaugušas salas. Starp tām ir arī unikāla vieta Latvijā – Siksala. Tā ir sala pašā purva vidū, kas saglabājusies kā sena krievu vecticībnieku dzīvesvieta. Vecticībnieki šo grūti pieejamo vietu izvēlējās 17. gadsimtā, bēgdami no ticības vajātājiem. Siksalā joprojām atrodas dažas viensētas, bet no Siksalas skatu torņa pārredzama Teiču purva lielākā daļa.

Pārvalde 3. jūnijā piedāvā iespēju apmeklēt Siksalu Pārvaldes speciālista Daiņa Tuča vadībā vai izstaigāt Sildu taku 3,5 km garumā kopā ar dabas izglītības speciālisti Regīnu Indriķi.

FOTO: Dabas aizsardzības pārvalde

Informācija interesentiem, kuri vēlas apmeklēt Sildu dabas taku 3.jūnijā

Aptuveni 3,5 km garš maršruts pa koka laipām, kura laikā var iepazīt dažādus purva tipus, Sildu un Dzērvītes ezerus.

Pārgājienu sākums plkst. 11.00. un plkst. 14.00.

Tikšanās stāvlaukumā pie Sildu dabas takas (Madonas novads, Mētrienas pagasts)

Apskati Sildu taku!

Informācija interesentiem, kuri vēlas apmeklēt Siksalu 3.jūnijā

Maršrutā Tolkājas koka tornis (6,5 m augsts), no kura paveras skats uz purvu, Siksala – sala purva vidū un Siksalas skatu tornis.

Tikšanās plkst. 11.00 stāvlaukumā pie dabas rezervāta robežas, pie ceļa Murmastiene-Silagals-Siksala (Varakļānu novads Murmastienes pagasts)

Aplūko karti šeit!

Dalībnieku skaits grupā līdz 15 cilvēkiem. Apmeklējums jāpiesaka līdz 1.jūnijam, zvanot pa mob. tālr. 29139677 (Regīna).

Uz augšu