P 8.03.2021.

No tirdzniecības vietām jāpazūd «slim» cigaretēm mazajā iepakojumā

FOTO: pexels.com

Dīvainā situācijā nonākuši tabakas industrijas pārstāvji, tirgotāji un to uzraugi. Interpretējot Tabakas likumu, ES Direktīvu un attiecīgos Ministru kabineta noteikumu, kas nosaka prasības par brīdinājumu izvietošanu par ietekmi uz veselību, normas, no šā gada 1. aprīļa Latvijas tirdzniecības vietās vairs nevar pārdot «slim» jeb tievās cigaretes mazajā iepakojumā, ņemot vērā faktu, ka uz šā iepakojuma nav iespējams izvietot attiecīgos brīdinājumus vietas trūkuma dēļ.

Veselības inspekcija 2017. gada augustā prasījusi pārtraukt tirgot tā sauktās «slim» cigaretes. Lai gan Eiropas Savienības (ES) Tabakas direktīva un Tabakas likums neaizliedz tirgot «slim» cigaretes un «slim» cigarešu paciņas kā tādas, tā bijusi tieši Veselības inspekcijas (VI) un Veselības ministrijas (VM) interpretācija - proti, prasīt aizstāt «slim» paciņas ar lielākām paciņām, raksta kāds «Tavas balss» lasītājs, norādot, ka tam tiešu veselības pamatojumu it kā nav.

Sanāk, ka

Latvija tomēr ir viena no retajām ES valstīm, kuras Tabakas direktīvu interpretējušas tieši šādā veidā.

Lielākā ES valstu daļa (ieskaitot Lietuvu un Igauniju), vadoties pēc direktīvas, atļauj tirgot «slim» cigaretes un arī atļauj iepakot mazliet plānākās paciņās.

«Beigu beigās tika noteikts, ka vairumtirgotāji «slim» vecās paciņas vairs nevarēs tirgot pēc 2018. gada 31. marta. Tas nozīmē, ka arī mazumtirdzniecībā tās nenonāks. Savukārt varēs tirgot vairumtirdzniecībā un attiecīgi arī veikalos tās pašas «slim» cigaretes, bet tikai lielākās paciņās,» vēsta lasītājs.

Tāpat arī viņš brīnās,

ko tabakas izstrādājumu tirgotāji darīs ar vecajām «slim» cigarešu paciņām? Vai būs paguvuši līdz aprīlim tās izpārdot? Kas to kontrolēs?

Kā skaidro Veselības inspekcijas Vadītāja birojā, nedz Direktīva 2014/40/ES, nedz Tabakas likums nenosaka aizliegumu laist tirgū «slim» (tievās) cigaretes. Spēkā esošie normatīvie akti nosaka prasības cigarešu iepakojumu vienībām, no kā izriet, ka tirgū nav atļauts laist tādas tabakas izstrādājumu iepakojuma vienības, uz kurām nav iespējams izvietot Tabakas likuma 7. panta otrajā daļā noteiktos brīdinājumus par ietekmi uz veselību.

Proti, uz tabakas izstrādājumu iepakojuma vienībām jābūt:

1) vispārīgam brīdinājumam «Smēķēšana nogalina — atmetiet tagad!»;

2) informatīvam uzrakstam «Tabakas dūmos ir vairāk nekā 70 vielu, kas izraisa vēzi»;

3) kombinētam brīdinājumam par ietekmi uz veselību, kas papildināts ar šādu informāciju par smēķēšanas atmešanu: «Lūdz palīdzību! 67037333; ww.spkc.gov.lv».

Minēto brīdinājumu noformēšanas un novietošanas prasības uz tabakas izstrādājumu iepakojuma vienībām un ārējā iepakojuma nosaka saskaņā ar Tabakas likuma 7. panta sesto daļu izdotie Ministru kabineta 2016. gada 17. maija noteikumi Nr. 306 «Noteikumi par prasībām uz iepakojumiem izvietojamiem brīdinājumiem par ietekmi uz veselību» (turpmāk – MK noteikumi Nr. 306), kuru 10. punkts nosaka:

«Uz cigarešu paciņas un tinamās tabakas taisnstūra paralēlskaldņa formas iepakojuma vispārīgais brīdinājums atrodas uz vienas iepakojuma vienības sānu virsmas apakšējās daļas, bet informatīvais uzraksts – uz otras sānu virsmas apakšējās daļas. Šie brīdinājumi par ietekmi uz veselību ir vismaz 20 milimetrus plati.»

Ievērojot noteiktās brīdinājumu noformēšanas un novietošanas prasības, cigarešu paciņu sānu virsmu platums ir tāds, lai uz tām var izvietot vismaz 20 milimetrus platu vispārīgo brīdinājumu un informatīvo uzrakstu. Līdz ar to

šādu prasībām atbilstošu uzrakstu nav iespējams izvietot uz cigarešu paciņām, kuru sānu virsma ir šaurāka par 20 milimetriem, kas attiecas uz cigarešu iepakojumiem tā dēvētajā «slim» iepakojumā,

norāda VI.

Saskaņā ar normatīvo regulējumu pēc 2018. gada 31. marta Latvijas tirgū vairs nedrīkst būt pieejami cigarešu «slim» formāta iepakojumi, kuru sānu virsmas biezums (platums) ir mazāks par 20 milimetriem. Pēc šā gada 1. aprīļa tabakas izstrādājumi, kas neatbilst šim regulējumam, «Rimi» tirdzniecības tīklā vairs nebūs nopērkami, apstiprina arī «Rimi Latvia» sabiedrisko attiecību vadītāja Dace Preisa.

«Lai arī ES Tabakas produktu direktīva neaizliedz plānās cigarešu paciņas, ražotāji ir veikuši nepieciešamos pasākumus, lai «slim» cigaretes būtu pieejamas tādā iepakojumā, kurš atbilst Veselības ministrijas un Veselības inspekcijas prasībām. Šī prasība attiecas un ir spēkā arī tirdzniecības vietās,» informē Tabakas izstrādājumu ražotāju asociācijas pārstāve Marita Jansone.

Inspekcija veic tabakas izstrādājumu uzraudzību un kontroli saskaņā ar tai deleģēto funkciju.

Inspekcijai ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma, īpašas atļaujas, maksas un citiem ierobežojumiem netraucēti apmeklēt un kontrolēt jebkuru objektu visā Latvijas Republikas teritorijā neatkarīgi no tā padotības un apmeklēšanas režīma [..].

Tabakas izstrādājumu kontroļu laikā tiek pārbaudīta tabakas izstrādājumu iepakojumu vienību atbilstība Tabakas likuma un MK noteikumu prasībām, izmantojot vienotu pieeju visās kontrolēs, kas tiek panākta, izmantojot inspekcijā izstrādātās tipveida kontroles lapas un vadlīnijas.