EM: Tūrisma nozares konkurētspējas pamats – jauni produkti un moderns konferenču centrs Rīgā

FOTO: Edijs Pālens/LETA

«Tūrisma nozare ir viena no nozīmīgākajām tautsaimniecības nozarēm – ik gadu tās pienesums ekonomikas izaugsmē ir 4%. 2017. gads ir jauna rekorda gads – 11 mēnešos Latvijas naktsmītnēs apkalpoti jau 2,4 miljoni tūristi, kuri kopā ekonomikā ienesuši aptuveni vienu miljardu eiro,» analizējot Latvijas Tūrisma attīstības pamatnostādņu 2014. -2020. gadam īstenošanas starpnovērtējuma rezultātus uzsver Ekonomikas ministrijas Nozaru politikas departamenta direktors Gatis Silovs.

Ministru kabineta 16. janvāra sēdē Ekonomikas ministrija iepazīstināja valdību ar Latvijas Tūrisma attīstības pamatnostādņu starpnovērtējuma rezultātiem par 2014.-2016. gadu.

Analizējot tūrisma nozares attīstību 2014.-2016. gadā, ministrija secinājusi, ka nozare turpina augt vienmērīgā ātrumā, jo īpaši tūristu skaita un to uzturēšanās ilguma ziņā, tajā pašā laikā kopējie ieņēmumi valstij no ārvalstu tūristiem pieaug lēnāk kā iepriekš prognozēts.

Kā būtisku izaicinājumu nozarē un vienu no iemesliem kopējo tūristu tēriņu lēnākam pieaugumam jāmin naktsmītņu vidējo cenu samazināšanās Baltijas valstu sīvās konkurences ietekmē, kas veicinājusi viena tūrista vidējā tēriņa samazināšanos Latvijā.

Nozares turpmākai izaugsmei ministrija ir definējusi galvenos rīcības virzienus jaunu tūrisma produktu veidošanai un esošo produktu pielāgošanai tūristu vajadzībām gan prioritāro, gan tālo tirgu, piemēram, Ķīnas, tūristu piesaistei. Rīcības virzieni, kādos jāstrādā esošo Pamatnostādņu ietvaros, ir sekojoši:

1) jaunu tūrisma produktu veidošana;

2) vietējā tūrisma veicināšana;

3) sadarbības ekonomikas ietekmes uz tūrisma industriju analīze;

4) darījumu un veselības tūrisma attīstība (tai skaitā konferenču centra izveide);

5) tūrisma puduru jeb klasteru veidošana.

Lai īstenotu definētos rīcības virzienus, to īstenošanā ir jāiesaistās gan valstij, gan tūrisma komersantiem, nodrošinot ciešu savstarpējo sadarbību tūrisma produktu izstrādē un pilnveidē turpmāko gadu gaitā.

Latvija piedāvā visai plašu tūrisma produktu un pakalpojumu klāstu un tūristu skaits ik gadu turpina pieaugt.

Lai veicinātu Latvijas tūrisma nozares konkurētspēju, jāturpina darbs pie kvalitatīvu, interesantu un unikālu tūrisma produktu attīstības ar augstu pievienoto vērtību,

lai tūristi būtu gatavi Latvijā uzturēties ilgāk un par pakalpojumu samaksāt vairāk, Latvijai veiksmīgi konkurējot ar kaimiņvalstu zemajām pakalpojumu cenām.

«Tāpat mums beidzot Latvijā jāizveido jauns un moderns konferenču centrs un jāveicina lielo darījumu pasākumu ienākšana Latvijā. Darījuma tūrisma veicināšanai ministrija ir izstrādājusi arī atbalsta programmu, kas komersantiem pieejama jau no pērna gada beigām. Papildus ir aktīvāk jāstrādā jaunu tūrisma tirgu virzienā, tai skaitā pie Ķīnai draudzīga koncepta ieviešanas Latvijā un jaunu tiešo reisu uz Āziju atvēršanu,» norāda G.Silovs.

Detalizēti ar sagatavoto Informatīvo ziņojumu «Par Latvijas tūrisma attīstības pamatnostādņu 2014. -2020. gadam īstenošanas 2014.-2016. gadā starpposma novērtējumu» un grozījumiem Ministru kabineta 2014. gada 3. jūlija rīkojumā Nr. 326 «Par Latvijas tūrisma attīstības pamatnostādnēm 2014. -2020. gadam» var iepazīties Ministru kabineta tīmekļa vietnē.

Uz augšu