Cīnās gan par, gan pret celulozes rūpnīcu Ozolsalā

Sestdien tika dibinātas divas sabiedriskās organizācijas ar diametrāli pretējiem darbības mērķiem — vienā organizācijā vienojušies cilvēki, kuri iestājas pret celulozes rūpnīcas celšanu Jēkabpils rajona Ozolsalā, savukārt otra plāno darboties, lai šo projektu realizētu.

Rīgā sestdien dibināta sabiedriskā organizācija «Par tīru Daugavu», kura par savas darbības mērķi izvirza «nodrošināt Latvijas likteņupes Daugavas saglabāšanu un celulozes kombināta celtniecības novēršanu».

Šīs organizācijas dibinātāji uzskata, ka celulozes rūpnīcas celšana pakāpeniski saindēs Daugavas ūdeni, radīs kaitīgas nogulsnes un pārvērtīs Daugavu par mirušu upi. Tā kā Rīgas iedzīvotāju ūdens apgāde ir cieši saistīta ar Daugavas ūdens izmantošanu, organizācijas dibinātāji domā, ka tādējādi pasliktināsies arī rīdzinieku veselības stāvoklis. Kopumā rūpnīca varot kaitēt 0,5 miljoniem Latvijas iedzīvotāju.

Sabiedriskās organizācijas dibinātāji ierosina celulozes rūpnīcu apvienot ar papīrfabrikas celšanu un realizēt to uz mežiem bagātu apvidu Kurzemē, pie Baltijas jūras. Turklāt rūpnīcas darbībā jāievieš bezhlora tehnoloģijas, bet tās iecerēto jaudu varētu samazināt četras reizes, lai samazinātu draudus videi.

Savukārt Jēkabpilī sestdien tika sasaukta sabiedriskās organizācijas «Videsdaugavas attīstības kustība» dibināšanas sapulce. Par šīs organizācijas sākotnējo prioritāti tika izvirzīta celulozes rūpnīcas celtniecības projekta īstenošanas sekmēšana Ozolsalā.

Šīs organizācijas veidotāji uzskata, ka situācija Austrumlatvijas reģionā ir vissarežģītākā Latvijā, tāpēc tur nepieciešams realizēt vērienīgus investīciju projektus.

Uz augšu