Aksenoks vēlas cīnīties ar cietumu pārapdzīvotību

Foto: AFI

FOTO: AFI

Tieslietu ministrs Aivars Aksenoks ANO Spīdzināšanas izskaušanas komitejas ieteikumus Latvijai vērtē kā objektīvus, un galvenā Tieslietu ministrijas (TM) risināmā problēma, viņaprāt, ir cietumu pārapdzīvotība, uz ko norādījusi arī ANO.

Ministrs otrdien sarunā ar BNS atzina, ka ANO komiteja «kopumā objektīvi» izvērtējusi Latvijas ziņojumu par ANO Spīdzināšanas izskaušanas konvencijas izpildi. Pēc viņa teiktā, ANO komiteja atzīmējusi Latvijas progresīvo virzību problēmu risināšanā un īpaši novērtējusi, ka Latvijas ziņojuma izstrādāšanā piedalījušās arī nevalstiskās organizācijas.

Pēc Aksenoka domām, galvenā TM risināmā problēma ir cietumu pārapdzīvotība. Viņš sacīja, ka ministrija «šajā virzienā strādā metodiski» un līdz gada beigām ieslodzītajiem tiks nodrošinātas papildu 400 vietas.

ANO kā optimālo platību vienam ieslodzītajam rekomendējusi četrus kvadrātmetrus. Latvijā pašlaik vienam ieslodzītajam ir divarpus kvadrātmetru platība, taču TM to iecerējusi «soli pa solim palielināt».

TM sadarbībā ar Ārlietu ministriju izstrādās rīkojumu, lai Ministru kabinets varētu lemt uzdot atbildīgajām ministrijām izskatīt ANO komitejas ieteikumus.

ANO Spīdzināšanas izskaušanas komiteja pēc Latvijas ziņojuma izskatīšanas ieteica Latvijai novērst policistu nehumānu attieksmi pret ieslodzītajiem, pieņemt policistu un cietumsargu goda kodeksu, nodrošināt aizturētajiem bezmaksas advokāta palīdzību un kontaktus ar ģimeni, kā arī samazināt pirmstiesas izmeklēšanas laiku.

ANO komiteja Latvijai arī rekomendēja samazināt lielo nepilsoņu skaitu, veicināt naturalizāciju un sabiedrības integrāciju.

ANO rekomendācijās Latvijai ieteica uzlabot brīvības atņemšanas iestāžu stāvokli un nodrošināt, lai tās atbilstu starptautiskajiem standartiem. Īpaši ANO atzīmēja nepieciešamību uzlabot stāvokli policijas iecirkņos un īslaicīgās aizturēšanas izolatoros.

Latvijai būtu jāsamazina cietumu pārapdzīvotība, kā arī aizturētajiem un arestētajiem jānodrošina tiesības saņemt paša izvēlēta ārsta palīdzību.

Nelegālo imigrantu jomā ANO ieteica Latvijai pievērst uzmanību, uz kādu valsti šos cilvēkus izsūta un vai viņiem tur būs miteklis un darbs.

Aksenoks 13. un 14.novembrī Ženēvā ANO komitejai ziņoja par ANO spīdzināšanas izskaušanas konvencijas izpildi Latvijā. Nākamais ziņojums Latvijai jāsniedz     2005. gada maijā.

Uz augšu