Ja šā gada maijā Saeimas sēdē netiks sākta Tautas saskaņas partijas (TSP) piedāvātā likumprojekta «Grozījumi Aizsargjoslu likumā» izskatīšana, TSP meklēs sabiedrotos, lai rosinātu tautas nobalsošanu par piedāvāto likumprojektu, kuru pieņemot tiktu aizliegta celulozes rūpnīcas celtniecība Ozolsalā.

TSP frakcijas priekšsēdētājs Jānis Urbanovičs uzskata, ka likuma ierosināšanas procedūras sākšanai vajadzīgos 10 000 Latvijas pilsoņu parakstu ar ieinteresēto pašvaldību — vispirms jau ar Rīgas Domes atbalstu — ir iespējams savākt dažās dienās.

«Ja celulozes rūpnīcas celtniecība Ozolsalā tiks sākta pirms piedāvāto grozījumu Aizsargjoslu likumā pieņemšanas Saeimā, tad ārvalstu investoriem kārtējo reizi radīsies iespēja prasīt zaudējumu atlīdzību no Latvijas valsts,» norādīts TSP paziņojumā.

7. aprīlī pēc vairākkārtējas balsošanas Saeima šo likumprojektu ar niecīgu balsu pārsvaru — 40 deputātiem balsojot «par», 32 balsojot «pret» un diviem atturoties, nodeva izskatīšanai Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai, lai sagatavotu pirmajam lasījumam Saeimas plenārsēdē.

«Grozījumu Aizsargjoslu likumā» mērķis ir nepieļaut jaunu rūpniecības objektu celtniecību un objektu rekonstrukciju to upju baseinā, no kurām tiek ņemts dzeramais ūdens, ja celtniecības dēļ pazemināsies vai var pazemināties ūdens kvalitāte.

«Diemžēl mums [TSP frakcijai] ir pamats uzskatīt, ka likumprojekta izskatīšana plenārsēdē ilgstoši varētu tikt bloķēta,» norāda Urbanovičs.

Viņš akcentē, ka valdības ministru viedoklis par izvēlēto rūpnīcas celtniecības vietu dalās. Līdzīga situācija valda Saeimā, jo valdošās koalīcijas vairākums, izņemot dažus Zaļo un zemnieku savienības (ZZS) deputātus, atbalsta rūpnīcas celtniecību izvēlētajā vietā.

Pretēju viedokli pauž Aiviekstes, Aizkraukles, Sērenes, Kokneses, Jaunjelgavas pašvaldība, Ogres un Rīgas pašvaldība neatbalsta celulozes rūpnīcas celtniecību Ozolsalā, norāda TSP.

TSP akcentē, ka Daugavas upes piesārņojuma dēļ uz daudziem gadiem cietīs vismaz trešdaļa valsts. «Mēs nedrīkstam riskēt pat tad, ja iespējamā kļūdas varbūtība ir desmitdaļas procenta».

TSP uzskata, ka celulozes rūpnīcas celtniecības vietas izvēle ir neveiksmīga. «Mēs nenoliedzam šādas rūpnīcas nepieciešamību Latvijai, bet tā nedrīkst būt Daugavas vai citu ūdensteču baseinos.»