Uzsāks programmatūras legalitātes pārbaudi visās ministrijās

Vai jūsu «MS Office» ir legāls?

FOTO: vnunet.de

Kā «Apollo» portālu informēja «Business Software Alliance» (BSA) izpilddirektore Latvijā Sanita Meijere, Ministru prezidents atbalsta BSA datorpirātisma apkarošanas programmu.

Trešdien, 14. jūlijā, tiekoties Ministru prezidentam Indulim Emsim un autortiesību aizsardzības organizācijas BSA Latvijas komitejas valdes priekšsēdētājam Valdim Birkavam, premjers atbalstīja BSA ierosinājumu veikt datorprogrammu auditu visās LR ministrijās. Tāpat Ministru prezidents norādīja, ka BSA ir jāturpina uzsāktais darbs autortiesību aizsardzības jomā un valdība sniegs daudzpusēju atbalstu BSA programmas realizēšanai.

Tikšanās laikā V. Birkavs iepazīstināja premjeru ar problēmām autortiesību aizsardzības jomā Latvijā, Starptautiskās intelektuālā īpašuma alianses veiktā pētījuma rezultātiem par datorpirātismu pasaulē un Latvijā, kā arī BSA aktivitātēm pirātisma apkarošanā, sniedzot virkni priekšlikumu situācijas uzlabošanai. Puses vienojās, ka šādas tikšanās nākotnē būs regulāras. «Neatkarīgi no tā, kāda programmatūra ministrijās tiek lietota, tai viennozīmīgi ir jābūt licenzētai. Datorprogrammu legalitātes pārbaudē un turpmākajā kontrolē ministrijās jāiesaistās arī Iekšējo auditu struktūrvienībām. Tomēr vēlos uzsvērt, ka nopietni par programmatūras legalitāti ir jādomā ne vien visām ministrijām, bet arī to pakļautībā un pārraudzībā esošajām iestādēm,» tikšanās laikā uzsvēra Indulis Emsis.

Ministru prezidents kā pozitīvu praksi, kas ir jāturpina, minēja Valsts kontroles aktivitātes datorpirātisma apkarošanā sadarbībā ar BSA, kā arī Valsts ieņēmuma dienesta darbību — pārbaudot algu izmaksu aploksnēs, pārliecināties arī par programmatūras legalitāti organizācijās.

BSA norādīja, ka nozīmīga problēma autortiesību aizsardzības jomā ir resursu trūkums Ekonomikas policijā (EP), kas ir tieši atbildīga par autortiesību pārkāpumu novēršanu. «Uzsāktās administratīvās un krimināllietas bieži vien netiek virzītas tālāk, vai arī to izmeklēšana noris ļoti lēni. Lai sekmīgāk koordinētu sadarbību starp tiesību aizsardzības iestādēm, būtu vēlams šo jautājumu izskatīt noziedzības novēršanas padomē,» atzīmē V. Birkavs.

Atsaucoties uz starptautiskajiem pētījumiem par datorpirātismu pasaulē, Valdis Birkavs norādīja, ka datorpirātisma nodarītie zaudējumi Latvijā pērn sasniedza 8,5 miljonus latu. No katra viena eiro vērtībā pārdotās programmatūras, papildu eiro 1–2 nonāk pie vietējiem pakalpojumu sniedzējiem, izplatītājiem un piegādes uzņēmumiem, proti, vietējā ekonomika iegūtu ļoti daudz no pirātisma samazināšanās. Starptautiskajos pētījumos atzīts, ka Latvijas valdībai līdz šim nav bijusi politiskā griba un administratīvas spējas pievērst vajadzīgo uzmanību intelektuālā īpašuma aizsardzībai.

BSA ir gatava sniegt nepieciešamo atbalstu valdībai; šim nolūkam drīzumā nāks klajā arī BSA «Datorprogrammu pārvaldes rokasgrāmata valdībām».

Uz augšu