Foto: j-walk.com

«Lursoft IT» meklēšanas portālā «Siets» papildināta sadaļa «Bibliotēka», iekļaujot Jelgavas Zinātniskajā bibliotēkā (JZB) esošo grāmatu aprakstus. Līdz šim meklēšanai bija pieejama tikai regulāri aktualizēta informācija par Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (LNB) esošām grāmatām un citiem izdevumiem.

Patlaban datu bāzē iekļauta informācija par vairāk nekā 110 000 abās Latvijas bibliotēkās atrodamām grāmatām, kuras var meklēt pēc jebkura vārda to nosaukumā, pēc tās autora vai cita parametra. Būtiskākās šīs sistēmas priekšrocības, salīdzinot ar citām bibliotēku sistēmām, ir daudzvalodība (meklēšana iespējama jebkurā valodā), ātrums — jebkuru grāmatu var atrast sekunžu tūkstošdaļās — un iespēja (tuvākā mēneša laikā) meklētāju izmantot arī mobilajos tālruņos WAP formātā.

«Sieta» sadaļa «Bibliotēka» ir integrēta ar citām «Lursoft» sistēmām — interneta meklētāju, «Lursoft» laikrakstu bibliotēku, Uzņēmumu reģistru un citiem — kopumā vairāk nekā 70 — informācijas avotiem. Šāda informācijas sasaiste ļauj ne tikai atrast meklēto grāmatu, bet ar vienu peles taustiņa piespiedienu sameklēt visus aprakstus, kas par to vai līdzīgām tēmām atrodami internetā, arī pašu izdevēju mājas lapās. Tāpat atrodamas laikrakstos publicētās recenzijas, reklāmraksti un citi materiāli gan par konkrēto grāmatu, gan tās autoriem.

Meklētājs lietojams bez maksas, un to šogad izmantojuši jau vairāk nekā 12 000 lietotāju. Sistēmu līdz šim pārsvarā izmantojuši studenti un pasniedzēji, bet tā noder jebkuram cilvēkam, kas interesējas par literatūru vai vienkārši vēlas atrast grāmatu par viņu interesējošu tēmu. Lietotāja interfeiss būs trijās valodās (arī krievu un angļu), bet sistēma nodrošina meklēšanu jebkurā no valodām, izmantojot jebkuru no Unicode uzturētajām rakstu zīmēm.