FOTO: tribuneindia.com

15. martā 60 Valsts ieņēmumu dienesta (VID), Finanšu policijas, kā arī muitas darbinieki ieguva pamatzināšanas, kā pārbaudīt datorprogrammu legalitāti.

Jaunās iemaņas darbinieki turpmāk varēs izmantot, veicot ikdienas vai tematiskās kontroles uzņēmumos un organizācijās. Semināru pēc VID iniciatīvas organizēja datorprogrammu autortiesību aizsardzības organizācijas «Business Software Alliance» Latvijas komiteja (BSA).

Pēc mēneša tiks organizēts specializēts mācību kurss datorprogrammu autortiesību uzskaites un uzraudzības jomā, kurā papildus pamatzināšanām padziļināti tiks mācīti apmēram 40 Valsts ieņēmumu dienesta darbinieki. «BSA» semināru dalībnieki tiek iepazīstināti ar datorprogrammu ekspertīžu juridiskajiem pamatiem un ekspertīžu norisi, kā arī notiek praktiskas nodarbības, piemērojot teorētisko bāzi reālās dzīves gadījumiem. 

«Jau pēc pirmās «BSA» un VID tikšanās 2004. gada vidū VID inspektori pievērsuši pastiprinātu uzmanību uzņēmumos lietoto datorprogrammu legalitātes pārbaudēm. VID aktīvā nostāja un iniciatīva jau sākusi un turpinās nest arvien lielākus augļus pirātisma apkarošanā. Plānots, ka aprīļa sākumā VID un «BSA» parakstīs līgumu par sadarbību intelektuālā īpašuma aizsardzībā, veicot grāmatvedības uzskaiti un kontroli,» atzīmē «BSA» valdes priekšsēdētājs Valdis Birkavs.

Sadarbības mērķis ir nodrošināt, ka Latvijas uzņēmumi  iegādājas un izplata tikai licencētas programmas un tādējādi veicina nodokļu ienākumu pieaugumu. VID inspektori kontrolēs, vai attiecīgais intelektuālais īpašums tiek precīzi un vienveidīgi uzskaitīts uzņēmumu grāmatvedībā.

Lai šādu vienveidību gan uzskaitē, gan kontrolē panāktu, kopīgi tiks izstrādāti priekšlikumi tiesību normu papildinājumiem. Tiks veiktas pārbaudes uzņēmumos un iestādēs. Tās attieksies ne vien uz gala lietotājiem, bet arī uz datoru un programmu pārdevējiem. VID šajā jomā paredz sadarboties arī ar jaunizveidoto Pretpirātisma  biroju.