Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) nolēmusi nepiešķirt akreditāciju Sociālo tehnoloģiju augstskolas (STA) studiju programmām tulka un juriskonsulta specialitātē.

Kā  pastāstīja IZM Augstākās izglītības departamenta direktors un Akreditācijas komisijas priekšsēdētājs Jānis Čakste, eksperti konstatējuši, ka akadēmiskais personāls juriskonsulta studiju programmā neatbilst augstskolu likumam, proti, pasniedzējiem nav nepieciešamā zinātniskā grāda, lai varētu lasīt lekcijas.

Tāpat šajā programmā ļoti pārspīlēta krimināltiesību daļa, ņemot vērā, ka daudzi tās pasniedzēji ir no Policijas akadēmijas. Prasībām neatbilst arī augstskolas bibliotēka, kur nav pieejams pietiekams daudzums zinātnisko publikāciju.

Savukārt tulka programma komisiju neapmierināja tādēļ, ka tajā uzmanība galvenokārt pievērsta nevis tulkošanas prasmju apgūšanai, bet tikai svešvalodas zināšanu apguvei.

Čakste atzina, ka augstskola minētās nepilnības var novērst sešu mēnešu laikā, kad tai atkal būs iespējams pretendēt uz programmu akreditāciju.

Vairākus izglītību regulējošo normatīvo aktu pārkāpumus augstskolas darbībā konstatējusi arī Izglītības valsts inspekcija (IVI).

Pārbaudot STA dokumentus un materiālus, atklāti rīkojumi par faktiem, kas notikuši pirms rīkojuma izdošanas dienas, dažu studējošo personas lietu un atsevišķu akadēmiskā personāla pārstāvju kvalifikācijas neatbilstība Augstskolu likuma prasībām, kā arī pārkāpumi Valsts pārbaudījumu komisijas sastāvā un darbībā.

STA iepriekš jau bija atņemta licence par tiesībām īstenot Tiesību zinātņu studiju programmu, tāpēc augstskola programmu akreditāciju centās atgūt, tai piesakot juriskonsulta un tulka studiju programmas.