NLO ik pa laikam apmeklē vienu un to pašu vietu

FOTO: AFI

Nezināmiem lidojošiem objektiem (NLO) piemīt īpašība parādīties vienās un tajās pašās vietās, turklāt šīm NLO fiksēšanas reizēm ir neizskaidrojams periodiskums. Viena no šādām vietām ir Vidusjūrā, 20 jūdžu attālumā uz austrumiem no Gibraltāra. NLO šajā rajonā tiek novēroti ik pēc pieciem gadiem. To pēdējās aktivitātes uzbangojums bija 1997. gadā. Ievērojamais amerikāņu ufologs doktors Stounhils apgalvo, ka nākamās NLO parādīšanās šajā rajonā jāgaida tieši šogad.

Ūdens stabs aprij ugunīgu lodi

1997. gada 18. augustā franču kuģa «Viktorija» komanda, kas atradās Vidusjūrā, kļuva par neparastas parādības liecinieci. Aptuveni divu jūdžu attālumā uz ziemeļiem no «Viktorijas» negaidīti no ūdens iznira ugunīga sfēra, kas palika gaisā virs jūras un to apgaismoja. Sfēra, kuras diametrs bija apmēram 60 metru, attālinādamās no «Viktorijas», lēni pārvietojās 50 metru augstumā virs ūdens virsmas. Pēc piecām minūtēm virs viļņiem pacēlās gigantisks ūdens stabs, kas it kā aprija ugunīgo lodi, un tā pazuda dzelmē. Tajā brīdī notika momentāns gaismas uzliesmojums, kas atgādināja sprādzienu, taču nekāda skaņa nesekoja. Sfēra parādījās un pazuda pilnīgā klusumā.

Savukārt 1997. gada 20. septembrī norvēģu tralera «Polārā zvaigzne» komanda tajā pašā rajonā novēroja ko ekstraordināru. Pusjūdzes attālumā no tralera no ūdens gaisā pacēlās barankai līdzīgs objekts, kura diametrs bija apmēram 300 metru. Objekts aptuveni četru kilometru garumā pārvietojās paralēli «Polārās zvaigznes» kursam. Kad objekts parādījās, kuģa radaru sistēma sabojājās. «Baranka», pārvietojoties paralēli «Polārajai zvaigznei», virs jūras atradās pusotru stundu. Šis NLO bija līdzīgs sabiezinātai plazmai, un tas pazuda pēkšņi, it kā izgaroja gaisā.

Uzmanības piesaistīšanai izmanto prožektoru

Nākamā tikšanās ar fenomenu notika 1997. gada 29. oktobrī 20 jūdžu attālumā uz austrumiem no Gibraltāra. Grieķu tankera «Iraklion» kapteiņa otrais palīgs Kassatiss četros pēcpusdienā sāka savu dežūru. Pēkšņi viņa darbu pārtrauca dežurējošā matroža kliedziens: «Skatieties! Tas ir lidojošais šķīvītis!»

Kassatiss pielika pie acīm binokli un virs jūras ieraudzīja objektu, kura diametrs bija aptuveni 100 metru un kurš pēc formas atgādināja apgrieztu pannu. Tas spīdēja pelēki metāliskā krāsā, un tā apakšējā daļā bija skaidri saredzams izteikti apaļas formas izaugums, kura diametrs bija apmēram 20 metru. Objekta augšējā daļa sastāvēja no diviem diskiem, kas novietoti viens virs otra. Tie lēni griezās pretējos virzienos. Apkārt apakšējā diska malai atradās spilgtas, mirdzošas ugunis, kas atgādināja apaļas formas lukturus. Bija sajūta, ka lukturi nav piestiprināti pašam objektam, bet atrodas tam līdzās.

Kassatisa uzmanību piesaistīja NLO apakšējā daļa. Tā bija līdzena un dzeltenīga, un tās vidusdaļā bija skaidri saskatāms gaišs, it kā izmazgāts plankums. Objekta apakšējās daļas labajā pusē Kassatiss saskatīja kaut ko līdzīgu pīpei, kas izstaroja rozā gaismu. Augšā objekts beidzās ar kaut ko līdzīgu trīskāju statīvam, kurš griežas ap savu asi. Negaidīti, it kā kāda neredzama viļņa iedarbībā, NLO vairākas reizes palēcās. Ugunis, kas apņēma tā apakšējo daļu, iespīdējās vēl spilgtāk, apgaismodamas apkārtni.

Kuģa «Iraklion» kapteinis pa to laiku arī jau bija uz klāja. Viņš deva komandu izmantot signālprožektoru, lai pievērstu NLO uzmanību. Nekāda reakcija nesekoja. Pa to laiku komanda ieraudzīja arābu kravas kuģi. NLO lēni pārvietojās tā virzienā un tieši virs kuģa palika karājamies gaisā. Tas turpinājās vairākas minūtes. Tad objekts sasvērās un strauji virzījās augšup. NLO, te pazuzdams, te atkal uzrazdamies, lidoja cauri mākoņiem. Tad objekts spilgti uzliesmoja un momentāni pazuda. Turklāt nevienam nebija ne mazākās nojausmas, kurā virzienā tas aizlidoja.

NLO iztausta kuģi

Tā paša gada novembrī kāda spāņu kuģa komanda redzēja to pašu objektu. Spāņu redzētā atstāstījums gandrīz pilnībā sakrīt ar Kassatisa novērojumiem. Objekts karājies gaisā aptuveni pusstundu. Tad tas apstājies virs kuģa apmēram 20 metru augstumā no klāja. Arī spāņi redzēja kaut ko līdzīgu pīpei un nodomāja, ka tas ir periskops. «Pīpe» kļuva garāka un sasniedza spāņu kuģa klāju. Šķita, ka tas nav ciets priekšmets, bet vienkāršs gaismas stars. «Pīpe» sāka izošņāt klāju, iezīmējot visu priekšmetu kontūras.

Nokļūstot līdz vienam no matrožiem, «pīpe» lēnām taustīja viņa ķermeni. Matrozis pēkšņi notrīcēja, un visi pārējie komandas locekļi bailēs aizbēga no klāja. Aptuveni pēc pusstundas viņi lēnām sāka skatīties, kas notiek ārā. NLO vairs nebija. Matrozis izstāstīja, ka laikā, kad «neona pīpe» viņu iztaustīja, viņš neko nav sajutis un notrīcējis vienkārši no bailēm. Pēc klāja izmeklēšanas «pīpe» kļuva īsāka. Lidojošais kuģis sasvērās, spilgti uzzibsnīja un momentāni aizlidoja, kā šķita matrozim, ziemeļu virzienā.

Objekts mainās visās krāsās

Nākamais NLO novērošanas gadījums austrumu virzienā no Gibraltāra notika 1997. gada 2. decembrī. Itāliešu tūristu laineris bija ceļā uz Kanāriju salām. Pulksten trijos no rīta kuģa priekšdaļā tika novērots kārtējais objekts, kas atkal karājies gaisā. Atšķirībā no citiem objektiem šim bija cigārveida forma, un tā garums bija apmēram 200 metru. Objekta augšējās daļas vidū bija kaut kas līdzīgs zemūdens kabīnei. Aculiecinieki apgalvoja, ka NLO atgādinājis zemūdeni.

Aptuveni reizi piecās minūtēs objekts mainīja krāsu. Tas mainījās visās varavīksnes krāsās un pēc katras pārmaiņas kļuva metāliski pelēks. Tā turpinājās 20 minūtes, un tad «zemūdene» sāka jaunu krāsu pārmaiņas sēriju. Līdz ar krāsas maiņu NLO lēnām griezās ap vertikālo asi. Tas turpinājās stundu, turklāt NLO visu laiku atradies kuģa priekšgalā un pārvietojies vienādā ātrumā ar to.

Tad NLO beidza griezties, un no tā augšējā daļā esošās kabīnes parādījās divas «neona pīpes», kas atgādināja prožektora starus. Tie stiepās līdz horizontam un sāka to aptaustīt. Pēc kāda laika stari tika ievilkti atpakaļ NLO kabīnē un objekts sāka veikt dīvainas kustības turp un šurp. Vēlāk lidojošā «zemūdene» pēkšņi pacēlās gaisā un izzuda mākoņos.

Uz augšu