Vairākums koalīcijas tiesībsarga amatā sola atbalstīt Balodi

Lielākā daļa koalīcijas deputātu rīt sola atbalstīt Ringolda Baloža kandidatūru tiesībsarga amatā.

Par Balodi balsos Tautas partija, bet brīvais balsojums būs Zaļo un zemnieku savienības, Latvijas Pirmās partijas, kā arī «Tēvzemei un Brīvībai»/LNNK» (TB/LNNK) frakcijā, aģentūru LETA informēja frakciju vadītāji.

Par otru kandidāti Rasmu Šildi-Kārkliņu sola balsot atsevišķi TB/LNNK deputāti un partijas «Jaunais laiks» Saeimas frakcija.

Pret abām kandidatūrām balsos Saeimas kreisā opozīcija.

Pērn 6. aprīlī Saeimā pieņemtais un Valsts prezidentes iniciētais valsts Tiesībsarga biroja likums stājās spēkā 2007. gada 1. janvārī.

Pagaidām Saeima gan vēl nav apstiprinājusi pašu tiesībsargu, taču šim amatam oficiāli izvirzīti divi kandidāti. Tautas partijas frakcijas deputāti izvirzījuši Latvijas Universitātes pasniedzēju tiesību zinātņu doktoru Ringoldu Balodi, bet apvienība «Tēvzemei un Brīvībai»/LNNK — politoloģijas profesori Rasmu Šildi-Kārkliņu.

Partija «Jaunais laiks» tiesībsarga amatam apsvēra iespēju virzīt Satversmes tiesas priekšsēdētāju Aivaru Endziņu, taču viņš no šādas iespējas atteicās.

Tiesībsarga kandidatūru var izvirzīt pieci Saeimas deputāti, bet amatā tiesībsargs tiks apstiprināts ar parlamenta balsojumu.

Atbilstoši likumam par tiesībsargu var apstiprināt Latvijas pilsoni ar nevainojamu reputāciju, kurš sasniedzis 30 gadu vecumu, kuram ir augstākā izglītība, zināšanas un praktiskā darba pieredze tiesību aizsardzībā un kurš ir tiesīgs saņemt pielaidi darbam ar valsts noslēpumu. Par tiesībsargu nevar apstiprināt dubultpilsoni.

Balsošana Saeimā par tiesībsargu būs aizklāta, un, stājoties amatā, tiesībsargam būs jādod zvērests Saeimas sēdē. Tiesībsargs solīs «būt godīgs un taisnīgs, aizstāvot personu tiesības un brīvības saskaņā ar Latvijas Republikas Satversmi, likumiem un starptautiskiem līgumiem».

Tiesībsarga biroja likuma mērķis ir aizsargāt cilvēktiesības un panākt, lai publiskā vara tiktu īstenota tiesiski un lietderīgi.

Likums paredz, ka tiesībsargs savā darbībā ir neatkarīgs un pakļaujas vienīgi likumam. Nevienam nav tiesību ietekmēt tiesībsargu uzdevumu un funkciju pildīšanā. Tiesībsarga amats nav savienojams ar piederību politiskām partijām.

Kriminālvajāšana pret tiesībsargu, viņa apcietināšana, pakļaušana kratīšanai, aizturēšana, piespiedu atvešana vai citāda viņa brīvības ierobežošana, kā arī administratīvā soda uzlikšana tiesībsargam pieļaujama tikai ar Saeimas piekrišanu.

Tiesībsarga biroja uzdevumi būs aizstāvēt personas tiesības un likumīgās intereses, aizsargāt bērnu tiesības, ieviest vienlīdzīgas attieksmes principu un novērst jebkādu diskrimināciju, raudzīties, kā tiek ievērots labas pārvaldības princips valsts pārvaldē, atklāt nepilnības un pretrunas tiesību aktos un to piemērošanā, informēt sabiedrību un uzlabot izpratni par cilvēktiesībām un tiesībsarga darbību.

Tiesībsarga pilnvaru termiņš būs četri gadi no dienas, kad viņš būs devis zvērestu. Tiesībsargu varēs apstiprināt amatā atkārtoti. Uz Tiesībsarga biroja amatpersonām attieksies likumā «Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā» noteiktie ierobežojumi un aizliegumi valsts amatpersonām.

Tiesībsargs varēs piedalīties Saeimas un Ministru kabineta darbā Saeimas Kārtības rullī un Ministru kabineta iekārtas likumā noteiktajā kārtībā.

Tiesībsarga biroju finansēs no valsts budžeta. Tiesībsarga amatalga tiks saistīta ar Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikā aprēķināto gada vidējo darba algu, piemērojot koeficientu 6,75. Tiesībsarga vietnieka atalgojumam piemēros koeficientu 5,5. Tiesībsargam, viņa vietniekam un Tiesībsarga biroja darbiniekiem būs tiesības uz tādiem pašiem pabalstiem un kompensācijām, kādas noteiktas valsts civildienesta ierēdņiem.

Sagatavojot Tiesībsarga biroja budžetu 2007. gadam, tika ņemti vērā vairāki noteikumi — tiesībsargam jābūt ar autoritāti sabiedrībā, gan tiesībsargam, gan viņa biroja darbiniekiem jābūt profesionāliem un kompetentiem, lai pildītu Tiesībsarga likumā noteiktos uzdevumus, tiesībsarga institūcijai jābūt ikvienam iedzīvotājam sasniedzamai.

Tiesībsarga institūcijā paredzēts 51 darbinieks — tiesībsargs un 50 viņa biroja darbinieki.

Lai institūcija būtu pieejama visu Latvijas reģionu iedzīvotājiem, plānots izveidot piecas tiesībsarga institūcijas reģionālās nodaļas.

Uz augšu