Ģeometriskais tests

Zigzaglīnija ir visuzbudinošākā no visām figūrām.

Uzzīmējiet ģeometriskas figūras — taisnstūri, apli, kvadrātu, trijstūri un zigzaglīniju un ļoti uzmanīgi tās aplīkojiet.

Mēģiniet tās sajust kā pats sevi. Kura no figūrām jums tuvāka un radniecīgāka? Par kuru no tām jūs varat teikt: «Lūk, tas esmu es.» Izvēlētā figūra jūs arī raksturo.

Kvadrāts

Ja jūsu figūra ir Kvadrāts, jūs esat nenogurdināms darbarūķis. Strādīgums, centība, nepieciešamība paveikt iesākto līdz galam un neatlaidība, kas to ļauj, — lūk, galvenās īsteno Kvadrātu īpašības. Izturība, pacietība un sistemātiskums parasti izveido Kvadrātus par augstas klases speciālistiem savā nozarē. Tos raksturo arī nenogurdināma tiekšanās pēc informācijas.

Visas zināšanas, kuras viņi apguvuši, ir sistematizētas un saliktas pa plauktiņiem — Kvadrāts momentā spēj atrast nepieciešamo informāciju. Tāpēc Kvadrāti pelnīti ieguvuši erudītu slavu, vismaz savā jomā. Ja esat sev izvēlējušies lineāro figūru Kvadrātu, visticamāk, jūs esat pieskaitāms kreisās puslodes domātājiem, proti, esat viens no tiem, kuri datus pārstrādā secīgā formātā: a-b-c-d...

Kvadrāti drīzāk izskaitļo iznākumu, nevis nojauš to. Kvadrāti ir ārkārtīgi uzmanīgi pret detaļām un sīkumiem. Viņi mīl reiz un uz visiem laikiem iedibinātu kārtību. Kvadrāta ideāls — saplānota un prognozējama dzīve, tāpēc viņam nepatīk atkāpes no ierastā notikumu ritējuma. Viņš pastāvīgi sakārto un organizē cilvēkus un lietas sev apkārt. Visas šīs īpašības veicina Kvadrātu izaugsmi par labiem tehniķiem un lieliskiem administratoriem. Reti, bet sastopami arī labi menedžeri.

Ārkārtīgā aizraušanās ar detaļām un nepieciešamība pēc precīzas informācijas liedz Kvadrātiem būt operatīviem lēmumu pieņemšanā. Akurātība, noteikumu ievērošana u.tml. lietas var sasniegt paralizējošu galējību. Turklāt racionālisms, emocionāls sausums un konservatīvisms vērtējumos traucē ātri nodibināt kontaktus. Neskaidrā situācijā Kvadrāti rīkojas neefektīvi.

Trijstūris

Šī forma simbolizē līdera garu, un daudzi Trijstūri tajā saskata savu sūtību. Visraksturīgākā īstena Trijstūra īpašība ir spēja koncentrēties galvenajam mērķim. Viņi ir enerģiskas un spēcīgas personības.

Trijstūri, tāpat kā viņu radinieki Kvadrāti, pieskaitāmi pie lineārām formām un ir kreisās puslodes domātāji, kuri spēj dziļi un ātri izanalizēt situāciju. Taču pretēji Kvadrātiem, kuri orientēti uz detaļām, Trijstūri koncentrējas uz galveno — problēmas būtību.

Trijstūris ir ļoti pārliecināts cilvēks, kurš grib būt pareizs it visā! Nepieciešamība būt pareizam un vadīt lietu kārtību, tāpat kā vēlme lemt ne tikai par sevi, bet iespēju robežās arī par citiem, veido Trijstūri par personību, kura pastāvīgi sacenšas un konkurē ar citiem.

Trijstūri ar lielu piespiešanos atzīst savas kļūdas! Var teikt, ka viņi redz to, ko grib redzēt, nelabprāt atceļ savus lēmumus, bieži ir kategoriski un necieš iebildumus.

Par laimi (sev un apkārtējiem), Trijstūri ātri un sekmīgi mācās (kā sūklis uzsūc lietderīgu informāciju). Tiesa, tikai to, kas atbilst viņu pragmatiskajai orientācijai un veicina (no viņu skata punkta) galvenā mērķa sasniegšanu. Trijstūri ir godkārīgi. Pretēji Kvadrātam, kam goda lieta ir veicamā darba kvalitāte, Trijstūris cenšas iegūt augstu stāvokli un iegūt augstu statusu — citiem vārdiem runājot, veido karjeru.

No Trijstūriem izaug lieliski menedžeri. Trijstūra galvenā negatīvā īpašība ir spēcīgs egocentrisms un orientēšanās uz sevi. Ceļā uz varas augstumiem viņi nav sīkumaini morāles normu ievērošanā. Trijstūri piespiež visu un visus griezties ap sevi...

Iespējams, bez viņiem dzīve zaudētu asumu.

Taisnstūris

Šī figūra simbolizē pārmaiņu stāvokli. Tā ir personības pagaidu forma, kas noteiktos dzīves periodos var piemist pārējām četrām samērā labilām figūrām. Tie ir cilvēki, kuri nav apmierināti ar savu esošo dzīvesveidu un tāpēc atrodas labāka stāvokļa meklējumos.

Taisnstūra galvenais psihiskais stāvoklis ir vairāk vai mazāk apzināts apjukums, neskaidrība problēmās un nenoteiktība attiecībā pret sevi konkrētajā momentā.

Visraksturīgākās Taisnstūra iezīmes ir rīcības nekonsekvence un neprognozējamība. Viņiem parasti piemīt zems pašnovērtējums. Tomēr šajā pārejas periodā viņi cenšas kļūt labāki, meklē jaunas darba metodes un dzīves stilus.

Ātrās, krasās un neprognozējamās izmaiņas Taisnstūra uzvedībā parasti mulsina un dara piesardzīgus citus cilvēkus, tāpēc viņi apzināti var izvairīties no kontaktiem ar Taisnstūri — cilvēku bez mugurkaula. Toties pašiem Taisnstūriem saskarsme ar citiem cilvēkiem ir vairāk nekā nepieciešama. Lūk, šajā apstāklī slēpjas vēl viena Taisnstūra pārejas perioda problēma.

Tomēr Taisnstūrim piemīt arī pozitīvas īpašības, kas piesaista apkārtējos: zinātkāre, dzīva interese par visu notiekošo un... drosme! Šajā periodā viņi ir atvērti jaunām idejām, domāšanas veidiem un dzīves vērtībām, viegli apgūst visu jauno. Tiesa, ar Taisnstūriem viegli manipulēt, tāpēc pašiem sevis dēļ Taisnstūriem bīstama ir pārlieku uzticēšanās un ļaušanās kompostrēšanai.

Taisnstūrveidība ir tikai stadija. Tā pāries!

Aplis

Aplis ir mitoloģisks harmonijas simbols. Tas, kurš pārliecināti to izvēlas, vispirms ir patiesi ieinteresēts labās savstarpējās attiecībās. Augstākā vērtība Aplim ir cilvēki.

Aplis ir vislabvēlīgākā no piecām formām. Viņš bieži vien kalpo par to posmu, kas saliedē gan darba kolektīvu, gan ģimeni, proti, stabilizē grupu. Apļi ir vislabākie komunikatori galvenokārt tāpēc, ka ir vislabākie klausītāji. Viņiem piemīt augsts jūtīgums un attīstīta empātija — spēja iejusties citas personas emocionālajā stāvoklī un izjust svešu pārdzīvojumu.

Apļi lieliski lasa cilvēkus un spēj vienā mirklī atpazīt liekuli un krāpnieku. Apļi jūt līdzi savam kolektīvam un ir populāri kolēģu vidū. Tomēr viņi parasti ir vāji menedžeri un vadītāji biznesa sfērā. Pirmkārt, Apļi drīzāk ir vērsti uz cilvēkiem, nevis uz darbu. Cenšoties saglabāt mieru, viņi reizēm izvairās ieņemt noteiktu pozīciju un pieņemt nepopulārus lēmumus. Apļiem nav nekā nogurdinošāka kā iesaistīšanās konfliktā. Viņi par katru cenu cenšas no tā izvairīties. Reizēm — par sliktu lietai. Otrkārt, Apļi vispār neizceļas ar izlēmību, bieži nevar sevi pozicionēt vēlamā gaismā. Trijstūri parasti to viegli pārvar. Toties Apļi īpaši neuztraucas, kā rokās atrodas vara.

Vienā jomā gan Apļi izrāda apbrīnojamu stingrību — morāles jautājumos un taisnīguma ievērošanā.

Aplis ir nelineāra forma, un tie, kuri pārliecināti identificē sevi ar Apli, drīzāk ir labās puslodes domātāji. Labās puslodes domāšana ir daudz tēlaināka, intuitīvāka, emocionāli iekrāsota, drīzāk integratīva, nevis analizējoša. Tāpēc informācijas pārstrādi Apļi neveic secīgi, bet drīzāk mozaīkveidīgi, neritmiski un ar atsevišķu posmu iztrūkumu.

Tas nenozīmē, ka Apļi nav draugos ar loģiku, vienkārši formālisms dzīves problēmu risināšanā viņiem nav primārs.

Viņu domāšanas galvenās iezīmes ir orientēšanās uz problēmas subjektīvajiem faktoriem (vērtības, izjūtas utt.) un cenšanās atrast kopīgo pat pretējos uzskatos. Var teikt, ka Aplis ir dzimis psihologs. Tomēr bieži ir vājš organizators — viņam pietrūkst savu lineāro brāļu — Trijstūra un Kvadrāta — kreisās puslodes iemaņu.

Zigzaglīnija

Šī figūra simbolizē kreativitāti un jaunradi kaut vai tāpēc, ka ir visunikālākā no piecām figūrām un vienīgā pārtrauktā figūra. Ja pārliecināti esat izvēlējies Zigzaglīniju, jūs, visticamāk, esat īstens labās puslodes domātājs un vispār — citādi domājošais.

Jums, tāpat kā jūsu tuvākajam radiniekam Aplim, tikai vēl augstākā pakāpē, ir raksturīga tēlainība, intuīcija un mozaiskums. Stingra un secīga dedukcija nav jūsu stils. Zigzaglīnijas doma veido izmisīgus lēcienus no A līdz Z, tāpēc daudziem kreisās puslodes pārstāvjiem grūti saprast Zigzaglīnijas cilvēkus.

Labās puslodes domāšana nefiksējas uz detaļām, tāpēc tā, vienkāršojot pasaules ainu, ļauj veidot viengabalainas un harmoniskas koncepcijas un tēlus, saskatīt skaistumu. Zigzaglīnijām parasti ir attīstīta estētiskā izjūta.

Zigzaglīnijas dominējošais domāšanas stils visbiežāk ir sintētiskais. Atšķirībā no Apļiem Zigzaglīnijas vispār nav ieinteresētas vienprātībā un panāk vienotību nevis ar piekāpšanos, bet — tieši otrādi — saasinot konfliktu un izveidojot jaunu koncepciju, kurā šis konflikts gūst atrisinājumu un tiek izbeigts. Turklāt, izmantojot savu iedzimto asprātību, viņas var būt diezgan indīgas, atverot acis citiem.

Zigzaglīnijas vienkārši nevar strādāt labi strukturētās situācijās. Viņas tracina precīzi vertikālie un horizontālie sakari, stingri fiksēti pienākumi un pastāvīgi darba paņēmieni. Darbā tām nepieciešama neatkarība un liela stimulācija. Tad Zigzaglīnijas atdzīvojas un sāk pildīt savu pamatuzdevumu — ģenerēt jaunas idejas un darba metodes.

Zigzaglīnijas ir ideālistes, tāpēc tām piemīt tādas īpašības kā nepraktiskums un naivums.

Zigzaglīnija ir visuzbudinošākā no piecām figūrām. Viņas ir nesavaldīgas un ļoti ekspresīvas, kas kopā ar ekscentriskumu bieži traucē realizēt pašām savas idejas. Turklāt viņas nav spēcīgas konkrētu detaļu izstrādē un ne pārāk uzstājīgas darba paveikšanā līdz galam, jo līdz ar aktualitātes zaudēšanu zūd arī interese par pašu ideju.

Uz augšu