KNAB: Vīķes-Freibergas pulksteņu norakstīšanā pārkāpumi, bet kriminālprocesa nebūs

FOTO: AFI

Vairai Vīķei-Freibergai viņas prezidentūras laikā dāvināto rokaspulksteņu norakstīšanā bijuši pārkāpumi, «nepilnīgi un kļūdaini dokumentējot darbības ar pamatlīdzekļiem», taču kriminālprocess par šiem faktiem netiks ierosināts.

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) izmeklētājs Kaspars Dreimanis šādu lēmumu pieņēmis pēc pārbaudes par dāvanām, ko bijusī Valsts prezidente Vaira Vīķe-Freiberga bija saņēmusi savas prezidentūras laikā un kas īsi pirms viņas pilnvaru beigām pēkšņi tika atzītas par «tālākai ekspluatācijai nederīgām» un norakstāmām.

Šis lēmums balstīts uz KNAB izmeklētāja izdarītiem secinājumiem, ka patiesībā Valsts prezidentes saņemtās dāvanas — divi rokaspulksteņi — noteikti neesot bijušas vērtas tādas summas, par kādām tās sākotnēji novērtējuši eksperti. Turklāt, kaut arī Valsts prezidenta kancelejā nav atrodami nekādi dokumenti, kas apliecinātu, ka pulksteņi tikuši iznīcināti, nevis palikuši apdāvinātās īpašumā, KNAB arī bez šādiem dokumentiem ir nonācis pie pārliecības, ka tās noteikti esot «utilizētas jeb iznīcinātas».

«Secināms, ka Latvijas Valsts prezidenta kancelejas sastādītie akti par pamatlīdzekļu norakstīšanu 2007. gada 5. jūlijā nesniedz pilnīgu un skaidru priekšstatu par atsevišķu priekšmetu norakstīšanas un/vai izslēgšanas no Latvijas Valsts prezidenta kancelejas pamatlīdzekļiem pamatotību» teikts KNAB izmeklētāja slēdzienā, vienlaikus norādot — «konstatētais nenorāda uz to, ka Latvijas Valsts prezidenta kancelejas amatpersonas ir izdarījušas noziedzīgu nodarījumu».

Pārbaude tika veikta par V. Vīķes-Freibergas saņemtiem un pagājušā gada jūlija sākumā viņas kancelejas toreizējo vadītāju par «ekspluatācijai nederīgiem» atzītiem pulksteņiem — 300 latu vērtu Šveices prezidenta dāvinātu pulksteni, kurš pirms V. Vīķes-Freibergas pilnvaru beigām pēkšņi izrādījās mitruma skarts un nederīgs, kā arī nepilnus tūkstoš latus vērtu «Rado» markas pulksteni, kuru V. Vīķe-Freiberga izmantoja visu prezidentūras laiku, bet kurš divas dienas pirms viņas pilnvaru beigām pēkšņi tika atzīts par galēji nolietotu un ieguvušu veselu virkni neatgriezenisku defektu.

KNAB pārbaudes slēdzienā atrodama virkne pretrunu un norāžu uz vērā neņemtiem faktiem. Tā K. Dreimanis pēc veiktās pārbaudes secinājis, ka pulksteņu sākotnējā vērtība pagājušā gada maijā esot noteikta, ekspertiem pašas dāvanas nemaz neapskatot, tā ka šis vērtējums «neatspoguļo pulksteņu reālo vērtību». Tikai pēc tam Valsts prezidenta kancelejas darbinieki, kuri KNAB atzinumā vārdā nav nosaukti, esot atkārtoti pieaicinājuši ekspertus apskatīt pulksteņus, un tad arī konstatēti pulksteņu bojājumi.

«Tādējādi nav pamata uzskatīt, ka ekspertu sākotnēji noteiktā vērtība pulksteņiem bija neapšaubāma un patiesa,» secinājis K. Dreimanis. Vienlaikus KNAB izmeklētājs nav pieminējis šo pulksteņu agrākās vērtības aplēses, kas likumā noteiktā kārtībā izdarītas iepriekš, pēc to saņemšanas, piemēram, Valsts prezidentes saņemto dāvanu reģistrā jau 2000. gadā saņemtais «Rado» pulkstenis bija pieminēts kā Ls 600–2000 vērts.

Tāpat vairākkārt KNAB slēdzienā norādīts, ka virkni faktu precīzi noskaidrot nav iespējams, jo pulksteņi esot iznīcināti, līdz ar ko to reālais stāvoklis neesot noskaidrojams. Taču vienlaikus KNAB izmeklētājs guvis pārliecību, ka pulksteņi noteikti esot iznīcināti — par to liecinot «pārbaudes laikā noskaidrotais» un «pārbaudes laikā iegūtā informācija».

Tikmēr pats KNAB vakar neatbildēja uz jautājumu, ar kādām metodēm pārbaudes laikā noskaidrots, ka abi minētie rokaspulksteņi ir iznīcināti, un vai KNAB ir vērsies ar pieprasījumu pēc šādas informācijas Valsts prezidenta kancelejā un saņēmis šo iznīcināšanu apstiprinošus dokumentus.

Kā jau ziņots, Valsts prezidenta kancelejā ne šādi dokumenti, ne norādes, ka tādi vispār pastāvējuši, nav atrodami. Savukārt vakar kancelejas pārstāvis apliecināja, ka arī šāds informācijas pieprasījums no KNAB, visticamāk, nemaz neesot saņemts.

Tāpat KNAB vakar neatbildēja uz jautājumu, tieši ar kādām metodēm pārbaudes laikā noskaidrots, ka KNAB iesniegtajās fotogrāfijās uz bijušās Valsts prezidentes rokas redzamais rokaspulkstenis nav pārbaudes objekts — «Rado» markas rokaspulkstenis.

Atbilde netika saņemta arī uz jautājumu, kādus konkrēti pulksteņu jomas ekspertus KNAB aptaujājis, lai iegūtu ekspertu atzinumu par minēto pulksteņu defektu bojājumiem un nolietojuma pakāpi, uz kura pamata KNAB izmeklētājs izdarījis secinājumu — V. Vīķes-Freibergas kancelejas darbiniekiem (kuri joprojām netiek nosaukti vārdā) likuši izspriest, ka «pulksteņi tālākai ekspluatācijai Latvijas Valsts prezidenta kancelejā nav derīgi».

Uz augšu