FOTO: Apollo

Meklētāja ceļš ir galā,
Vakars metas, tālu rīts,
Baltā ziemā, svešā malā
Krāšņi uzplaukst blāzmas zieds.

Vai tur Ziemassvētku roze
debess dārzos ziedus ver?
Brīnišķīgo krāsu kvēlē
Acis atdzerdamās dzer.

Mana Ziemassvētku roze
Debess dārzos ziedus ver?
Brīnišķīgo krāsu kvēlē
Acis atdzerdamās dzer.

Mana Ziemassvētku roze,
Mātes maigo roku dēsts,
Jaukā bērnu dienu gaisma,
Brīnišķīgā Kristus vēsts.

Zinu, arī tavā sirdī
Šonakt Kristus roze zied,
Un tu izej ziemas naktī
Klausīties, ko zvaigznes dzied.