Konflikti ģimenē. (Tests.)

FOTO: EPA - AFI

Pirms kazām jūs ar skaudību vērojat precētos pārus — ak, laimīgie! Un bijāt stingri pārliecināti: bet mēs būsim vēl laimīgāki. Taču tā parasti notiek filmās un romānos, dzīvē ir mazliet sarežģītāk. Pirmais strīds, pirmais aizvainojums, pirmās asaras…

Šis ir tests ģimenei — uz jautājumiem jāatbild gan sievai, gan vīram, bet, nevis blakus sēžot un kopā izdomājot atbildes. Tās meklējiet katrs atsevišķi!

Tests sastādīts, pamatojoties uz visbiežāk sastopamajām konfliktsituācijām ģimenē.

1. Kurš apgalvojums jums liekas pareizāks:

a) sievietes profesionālie sasniegumi ir būtiski svarīgi gan viņai, gan vīram;
b) bērna audzināšana dod sievietei lielāku gandarījumu nekā panākumi jebkurā citā jomā.

2. Vai sievietei, kurai ir mazi bērni, jāstrādā, ja vīrs var ģimeni pilnīgi materiāli nodrošināt?

a) nē;
b) jā, ja bērns apmeklē pirmsskolas iestādi;
c) jā, ja palīdz citi ģimenes locekļi.

3. Kas jums šķiet galvenais ģimenes nodibināšanā?

a) nepieciešamība mīlēt;
b) būt mīlētai(-am);
c) par kādu rūpēties;
d) rast dzīvē atbalstu;
e) laiks dibināt ģimeni;
f) vēlēšanās tikt vaļā no vecāku aizbildniecības;
g) vēlēšanās laulībā dzemdēt bērnu;
h) bailes no vientulības;
i) vēlēšanās uzlabot materiālo nodrošinātību.

4. Uz ko, jūsuprāt, balstās ģimene?

a) uz savstarpēju cieņu un iecietību vienam pret otru;
b) uz materiālo labklājību;
c) uz kopīgu brīvā laika pavadīšanu.

5. Kādu palīdzību jaunajai ģimenei vajadzētu saņemt no vecākiem?

a) nekādu;
b) materiālu;
c) regulāri noteiktu naudas summu;
d) palīdzību mājas darbos;
e) palīdzību bērnu audzināšanā;
f) tikai padomus.

6. Kam jāatbild par ģimenes materiālo labklājību?

a) galvenokārt vīram;
b) abiem laulātajiem vienādā mērā;
c) galvenokārt sievai.

7. Kuram jābūt ģimenes galvai?

a) vīram;
b) sievai;
c) katram savā jomā, bet kopumā — vīram,
d) tam, kuram ir augstāka izglītība;
e) tam, kuram lielāka dzīves pieredze;
f) tam, kurš vairāk pelna;
g) ģimenes galva vispār nav vajadzīgs.

8. Kā ģimenē sadalīt sadzīves pienākumus un mājas rūpes?

a) vīra pienākums ir materiāli nodrošināt, sievas — vadīt saimniecību;
b) vīrs dara vīriešu darbus, sieva —sieviešu;
c) ja abi strādā, mājas rūpes jādala uz pusēm;
d) mājas rūpes jādala atkarībā no katra laulātā slodzes darbā, brīvā laika daudzuma un veselības stāvokļa.

9. Vai ir vērts atteikties no saviem paradumiem, ja tie nepatīk dzīvesbiedram?

a) jā, pilnīgi;
b) jā, daļēji;
c) laikam tomēr ne;
d) nekādā gadījumā.

Salīdziniet atbildes, un jūs uzzināsiet, vai jūsu uzskati svarīgākajās dzīves jomās sakrīt. Neuztraucieties, ja dažas atbildes atšķirsies, — ko lai dara, pilnīga saskaņa ir reti sastopama. Bet, ja nesakrīt lielais vairums atbilžu? Atcerieties, ka pūles, pacietība var palīdzēt tikt galā ar visām problēmām.

Laimīgā ģimenē:

• sieva pacieš vīra ieradumus (un otrādi);
• laulātie viens ar otru par visu brīvi izrunājas;
• viņi viens otru emocionāli atbalsta;
• bez kautrēšanās un kompleksiem izrāda mīlestību un cieņu: ar komplimentiem, dāvanām, viens otram palīdzot;
• bez strīdiem atrisina konfliktsituācijas;
• viņiem ir līdzīga attieksme pret dzīvi, viņi līdzīgi vērtē garīgās un materiālās vērtības, bet viņiem var būt dažādas intereses;
• laulātie dod viens otram zināmu brīvību un neatkarību;
• viens otram uzticas un tic;
• viens otru atbalsta, augstu vērtē otra panākumus.

Uz augšu