Atzīst par maksātnespējīgu būvfirmu «Laval un partneri»

Rīgas rajona tiesa atzinusi par maksātnespējīgu 1998.gadā reģistrēto būvfirmu SIA «Laval un partneri».

Kreditori savas prasības administratoram Andim Aizpuram var pieteikt divu mēnešu laikā no šodienas, liecina Maksātnespējas reģistrā pieejamā informācija.

LETA jau ziņoja, ka «Laval un partneri» maksātnespēju tiesā pieprasīja SIA «Latvijas Universitātes Nekustamā īpašuma aģentūra».

Starp «Laval un partneri» un Zviedrijas arodbiedrībām iepriekš izraisījās strīdi par nodarbināto personu atalgojuma līmeni, kas pārauga tiesvedībā.

Strīds sākās ar to, ka Zviedrijas celtnieku un elektriķu arodbiedrības, uzskatot, ka «Laval un partneri» saviem no Latvijas atvestajiem darbiniekiem maksā pārāk mazas algas, ar blokādi liedza veikt skolas būvdarbus Zviedrijas pilsētā Vaksholmā.

Pārliecināts, ka tiek pārkāptas tā Eiropas Savienības garantētās brīvības un tiesības, būvuzņēmums 2004.gada nogalē pret arodbiedrībām vērsās Zviedrijas darba tiesā. Taču, izskatot «Laval un partneri» prasību, lai arodbiedrību rīcība tiktu atzīta par nelikumīgu, tiesa uzskatīja par nepieciešamu lūgt palīdzību - prejudiciālo spriedumu no Eiropas Kopienu Tiesas (EKT).

EKT, izvērtējot notikumu gaitu un Zviedrijas normatīvos aktus, konstatējusi, ka Zviedrijas arodbiedrībām dotās tiesības paredzētas, lai tās varētu cīnīties par to, lai darba devēji no citām valstīm Zviedrijā strādājošiem darbiniekiem maksātu vismaz valstī noteikto minimālo algu, taču Zviedrijā šī sistēma ir nepārskatāma un uzņēmējiem rada liekus sarežģījumus.

EKT norādīja, ka zviedru arodbiedrību veiktā «Laval un partneri» blokāde būtu attaisnojama tikai tad, ja tiktu apdraudēta sabiedriskā kārtība, drošība vai veselība.

«Tā kā neviens no šiem apsvērumiem nav pamatots ar sabiedrisko kārtību, drošību vai veselību, tad šāda diskriminācija ["Laval un partneri» blokāde] nevar tikt attaisnota,» rezumēja EKT.

«Laval un partneri» iepriekš no Zviedrijas arodbiedrībām par būvdarbu bloķēšanu pieprasīja 212 040 latus.

Uz augšu