Ekonomikas vēsturnieks, profesors Viesturs Pauls Karnups skaidro, ka Ulmaņlaiku labklājība nav saistāma ar vadoņa faktoru – bijušais Latvijas valstsvīrs Kārlis Ulmanis nāca pie varas, kad Latvijas ekonomika jau sāka atveseļoties. Līdz ar to arī nav pamata uzskatīt, ka prezidentāla valsts būtu ekonomikas risinājums šodienai.