Pētniece: sešos gados bērniem jāiemācās lasīt

Sešgadniekam jāmāk lasīt, jo tieši no lasītprasmes un tā, cik agri bērns iemācās lasīt, atkarīga viņa tālākā zināšanu apguve, tā uzskata Daugavpils Universitātes doktore, pētniece Elfrīda Krastiņa, kuras vadībā nesen veikts pētījums par pirmsskolas un sākumskolas izglītību Latvijā. Lasītprasmju apguvei sensitīvais vecums esot no četriem līdz sešiem gadiem.

Patlaban saskaņā ar pētījuma rezultātiem situācija ir tāda, ka ne visi bērni sešos gados prot lasīt tik labi, lai pašreizējā 1. klasē varētu mācīties pēc mācību grāmatām, jo tās paredz labāku lasītprasmi.

Pēc Krastiņas domām, būtu jānodrošina programmu pēctecība, kā arī, domājot par reformu, jānosaka, kādā veidā prasmju apgūšanā notiek pārēja no rotaļu uz mācību formu.

Uz augšu
Back