Skaties informatīvi izglītojošas prezentācijas par e-pakalpojumiem

FOTO: Scanpix/AP

E-prasmju nedēļas ietvaros 2. un 3.martā ar uzņēmuma «Lattelecom» atbalstu portālā [s:31563] būs skatāms divu dienu tiešraižu cikls, kurā ikviens interesents varēs uzzināt par dažādiem e-pakalpojumiem, kurus piedāvā valsts iestādes un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) uzņēmumi, kā arī par  daudzveidīgo e-pakalpojumu izmantošanas iespējām izglītībā un kultūrā, uzņēmējdarbībā, finanšu jomā, katra iedzīvotāja ikdienas uzdevumu veiksmīgā organizēšanā un dažādu sociālo grupu integrācijā sabiedrībā.

Valsts aģentūra «Kultūras informācijas sistēmas» (KIS) kā e-prasmju nedēļas Latvijā nacionālais partneris aicina Latvijas iedzīvotājus aktīvi izmantot piedāvāto iespēju un apmeklēt sev tuvāko pašvaldību publisko bibliotēku, lai ar bezmaksas interneta starpniecību noskatītos prezentācijas par sev interesējošajiem e-pakalpojumiem.

Prezentācijas tiešraidē piedāvās Izglītības ministrija, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, Latvijas Interneta Asociācija, Centrālā statistikas pārvalde, Rīgas Dome, kā arī citas iestādes un uzņēmumi.

A/S «Datorzinību centrs» piedāvās divas prezentācijas par kursiem, kuri tiks rīkoti bibliotēkās sadarbībā ar v/a KIS un projektu «Trešais tēva dēls»: par e-mācību kursu bērniem IT pamatiemaņu apguvei «Bērns dodas datorpasaulē» (tiešraide – 3.martā, plkst. 11.20-11.50) un par kursu «Informācijpratības apguves pieejamība cilvēkiem ar īpašām vajadzībām» (tiešraide – 3.martā, plkst.14.40-15.00).

Valsts aģentūru «Kultūras informācijas sistēmas» pārstāvēs direktora vietniece Sandra Ozoliņa ar prezentāciju par publisko bibliotēku attīstības projekta sniegtajām iespējām ikvienam iedzīvotājam savas pašvaldības bibliotēkā «Apgūsti e-prasmes kopā ar «Trešo tēva dēlu» Latvijas publiskajās bibliotēkās» (tiešraide – 2.martā plkst.16.30 – 17.00).

KIS aicina visas pašvaldību publiskās bibliotēkas atbalstīt e-prasmju nedēļas pasākumus un izmantot šo nozīmīgo Eiropas mēroga notikumu, lai informētu un ieinteresētu bibliotēkas apmeklētājus par bibliotēkā piedāvātajiem elektroniskajiem resursiem un pakalpojumiem e-prasmju pilnveidei. Aicinām bibliotēku vadītājus rast iespēju e-prasmju nedēļas ietvaros sniegto informāciju nodot pēc iespējas plašākam iedzīvotāju lokam, iespēju robežās nodrošinot portāla Apollo tiešraižu vērošanu bibliotēkā uz lielā ekrāna vai arī īpaši atvēlot interesentiem atsevišķu datoru tiešraižu translēšanas dienās.

E-prasmju nedēļas mērķis ir ieinteresēt plašāku sabiedrību par e-prasmju apgūšanas un pielietošanas iespējām, informēt, kur un kā pielietot jau esošās e-prasmes, uzlabot tās, kā arī uzzināt par valsts sniegto e-pakalpojumu saņemšanas iespējām un to ērtāku izmantošanu.

E-prasmju nedēļa (e-skills week) ir Eiropas Komisijas iniciatīva, kas tiek organizēta visās Eiropas Savienības dalībvalstīs laikā no 2.līdz 5. martam. L

http://www.likta.lv/LV/Aktivitates/Lapas/e-prasmes.aspx

Uz augšu