Sv 29.11.2020.

Ādažu domes darbiniekiem alga lielāka nekā premjeram

FOTO: «Apollo»

Izrādās, ka taupības laikā Ādažu pašvaldības administrācijas darbinieki saņēmuši par trešdaļu lielāku algu nekā valstī saņem premjerministrs, portālu «Apollo» informēja Finanšu ministrijā.

Tas secināts Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomes un Finanšu ministrijas pārstāvjiem ceturtdien viesojoties Ādažu domē, lai runātu par smago finansiālo situāciju pašvaldībā.

Lai gan administrācijas darbiniekiem ir lielas algas, pašvaldībai ir nenomaksāti nodokļu parādi.
Izvērtējot dokumentus, ir konstatēts, ka Ādažu pārvaldes speciālisti ir ļoti labi atalgoti, turklāt 2009. gada novembrī diviem pārvaldes speciālistiem alga ir nevis samazināta, bet paaugstināta divas reizes un pārsniedz 2300 latus mēnesī, kas par 30% ir lielāka par premjera algu.

Tā, piemērām, atsevišķiem administrācijas darbiniekiem algas tika paaugstinātas no 1239 latiem uz 2359 latiem, kā arī no 1102 latiem uz 2052 latiem. Paaugstinātās algas darbiniekiem tika izmaksātas no 2009. gada novembra līdz 2010. gada februārim. Lielākajai daļai domes pārvaldes darbinieku algas pirms nodokļu nomaksas ir robežās no 1100 līdz 1200 latiem.

Ādažu pašvaldībai uz 2009. gada beigām bija lieli kavētie maksājumi – apmēram pusmiljons latu (tajā skaitā nodokļu parādi ap 200 tūkstošiem latu). Turklāt salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu kavētie maksājumi bija būtiski pieauguši.

Šā gada janvārī pašvaldība saņēma īstermiņa aizņēmumu budžeta un finanšu vadībai, lai sakārtotu savu finanšu situāciju un samaksātu nodokļu parādus. Diemžēl, joprojām pašvaldībai ir kavētie maksājumi – uz 1. maiju tie ir 175 tūkstoši latu.

Dokumentu pārbaudes laikā konstatēts, ka Ādažu pašvaldība 2009. gadā ir pārskaitījusi dotācijas pašvaldības komersantiem 168 tūkstošu latu apmērā, nenodrošinot normatīvajos aktos noteiktās prasības par finanšu līdzekļu kontroli. Turklāt pašvaldības uzrādītie dokumenti par finansējuma pārskaitīšanu savām kapitālsabiedrībām ir pretrunīgi un nesniedz pamatojumu finansējuma piešķiršanai un tā izlietojuma  kontrolei.

.

Aktuālākās ziņas