Lielākā daļa vecāku atbalsta pirmsskolas izglītības pieejamību no pusotra gada vecuma

FOTO: «Apollo»/R.Oliņš

Biedrības «Latvijas privāto pirmsskolu biedrība» rīkotās interneta aptaujas Rīgā un Rīgas reģionā dati liecina, ka 67 % jeb nedaudz vairāk kā divas trešdaļas vecāku atbalsta pirmsskolas izglītības pieejamību pašvaldībās bērniem jau no pusotra gada vecuma.

Lai pievērstu sabiedrības, it īpaši valsts un pašvaldību atbildīgo institūciju, uzmanību ģimenes veidošanas un demogrāfiskās situācijas uzlabošanas priekšnosacījumiem, biedrība «Latvijas privāto pirmsskolu biedrība» (LPPB), kas apvieno 27 privātās pirmsskolas mācību iestādes Rīgas reģionā, šā gada jūnijā interneta sociālajos tīklos rīkoja esošo un topošo vecāku aptauju ar mērķi noskaidrot cilvēku attieksmi pret Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas ierosinājumu veikt izmaiņas Vispārējā izglītības likuma 21.pantā par bērnu vienlīdzīgu piekļuvi pirmsskolas izglītībai jau no pusotra gada vecuma. Tāpat, pētījuma ietvaros tika noskaidrots, kādi ir galvenie šķēršļi mazajai dzimstībai Latvijā un kādiem vajadzētu būt vecāku ienākumiem, lai izšķirtos par pirmdzimtā laišanu pasaulē.

Aptaujas dati atklāj, ka, pēc respondentu domām, pirmsskolas pieejamības nodrošināšana pašvaldībās no pusotra gada vecuma sniegtu gan ekonomiska, gan sociāla rakstura ieguvumus – proti, 73 % aptaujāto atzina, ka iespēja bērnu laist uz bērnudārzu no pusotra gada vecuma palīdzētu ātrāk atgriezties darba tirgū, savukārt, 49 % cilvēku šis ierosinājums motivētu domāt arī par ģimenes pieaugumu.

Tanī pat laikā, atbildot uz jautājumu – kas ir galvenais šķērslis mazajam bērnu dzimstības skaitam Latvijā – respondenti kā galveno iemeslu min zemās darba algas, par ko vienisprātis bija 38 % aptaujāto. Interesanti, ka otrajā vietā, kā šīs problēmas cēlonis tiek uzskatīta nevēlēšanās veidot ģimeni – ko atzīmējuši 19 % respondentu, bet 11 % aptaujāto par būtisku iemeslu mazajai dzimstībai norāda nelielo bērnu kopšanas pabalstu, un tikai 8 % minēja garās rindas uz pašvaldības bērnudārziem.

Diezgan skaudra aina parādās jautājumā par nepieciešamajiem katra vecāka ikmēneša ienākumiem uz rokas, lai varētu uzsākt domāt par pirmdzimtā ienākšanu ģimenē, – kā minimālo summu norādot 587 latus uz rokas (836 lati uz papīra), kas ir četras reizes vairāk kā valstī noteiktā minimālā mēnešalga uz papīra.

«No vienas puses, aptaujas rezultāti iepriecina, jo parāda, ka lielas daļas sabiedrības viedoklis par pirmsskolas pieejamības nodrošināšanu no pusotra gada vecuma sakrīt ar valsts atbildīgo instanču redzējumu, bet, no otras puses, pētījuma dati vēlreiz atgādina par pastāvošajām finansiālajām grūtībām ģimenēm, kas tiešā veidā ietekmē demogrāfisko situāciju valstī. Ir prieks, ka pirmsskolas izglītības sistēmā ir uzņemts pareizais kurss normatīvās bāzes sakārtošanā, taču zemā dzimstība nevar tikt atrisināta bez kopējas ekonomiskās situācijas būtisku uzlabošanos», secina «Latvijas privāto pirmsskolu biedrība» valdes priekšsēdētāja Daina Kājiņa.

Uz augšu
Back