Sešgadniekiem domātās mācību programmas gatavas

FOTO: Ieva Čīka/LETA

Izmēģinātais integrētās mācību programmas saturs sešgadniekiem var kalpot kā 0.klases vai 1.klases mācību saturs, teica Valsts izglītības satura centra (VISC) vadītājs Guntis Vasiļevskis.

Taču par to, vai šī programma tiks īstenota kā 1.klases saturs, izglītības un zinātnes ministrs Rolands Broks (ZZS) ir rosinājis diskusiju pedagogu vidū un sabiedrībā un galīgais lēmums vēl nav pieņemts.

Vasiļevskis uzsvēra, ka šī programma ir pilnībā saskaņota ar 7 gadus veciem bērniem paredzēto mācību saturu, jo VISC ir pārstrādājis arī mācību saturu bērniem vecumā no sešiem līdz 11 gadiem, taču 7-11 gadus veciem bērniem paredzētās mācību programmas pagaidām vēl nav publiskotas.

Viņš uzsvēra, ka integrētās mācību programmas saturs sešgadniekiem atbilst bērna uztveres īpatnībām un spējām, ko apliecina mācību rezultātu analīze. Aprobācijas gaitā tika konstatēts, ka no programmas sasniedzamajos rezultātos paredzētajām zināšanām tika apgūti 92,5%, bet tikai 7,5% sagādāja grūtības, no prasmēm tika apgūti 80%, bet attiecīgi 20% netika apgūti noteiktajā laikā, no attieksmēm tika apgūti 87,3%, bet 12,7% bērniem sagādāja grūtības.
Aprobācijas eksperti uzsvēruši, ka ļoti svarīgs ir bērnu dzimšanas laiks - pavasaris vai rudens -, arī bērnu bioloģiskais vecums un individuālā attīstība ne vienmēr savstarpēji atbilst.

Līdz šī gada decembra sākumam izmēģinājuma jeb aprobācijas eksperti un mācību programmas izstrādātāji pilnveidos mācību programmu, ņemot vērā tos ieteikumus, kas radušies aprobācijas gaitā. Satura plānojumā ir jānorāda prasmes, kas apgūstamas visa gada garumā, nevis konkrētā nedēļā. Tiks pārskatīts zināšanu, prasmju un attieksmju formulējums, apvienotas ētikas un sociālo prasmju un attieksmju sadaļa, jo attieksmes izpaužas darbībā. Programmā tiks papildinātas un detalizētāk izstrādātas matemātikas jomas prasmes un zināšanas.

Pēc programmas pilnveidošanas tā tiks publiskota, lai skolotāji nākamajā mācību gadā to varētu izmantot. VISC vadītājs sola, ka līdz šī gada 4.oktobrim pašvaldībām pārskaitīs 510 000 latu, kas paredzēti mācību līdzekļu iegādei pirmsskolas izglītības iestādēm. Līdz 1.septembrim līdzekļi nav pārskaitīti, jo zinātnieki ieteikuši izdevniecībām vēl pilnveidot mācību līdzekļus, ko tās pa vasaru ir izdarījušas, un izglītības iestādes tos varēs pilnveidot.

Lai skolotāji varētu veiksmīgi strādāt atbilstoši jaunajai mācību programmai, ir izstrādāta programma «Pedagogu profesionālās kompetences pilnveide sešgadīgu izglītojamo integrētās mācību programmas ieviešanai» un VISC nodrošinās kursus skolotājiem.

Speciālisti sekos līdzi, kā pilotprojektā iesaistītajiem bērniem veicas 1.klasē, jo viņi šogad apgūs tādu pašu 1.klases mācību programmu kā visi pārējie skolēni valstī.

Tāpat VISC līdz šī gada beigām izstrādās un publiskos metodiskos ieteikumus sešgadīgo bērnu mācību programmas īstenošanai, aprakstošās vērtēšanas veikšanai pirmsskolā, lasītprasmes un rakstītprasmes veidošanai un sākumskolas mācību sasniegumu vērtēšanai.

Pilotprojekta «Sešgadīgo bērnu mācību programmas ieviešanas aprobācija» īstenošanā ir ieguldīts 449 271 lats, tajā skaitā 33 243 lati - programmu un metodisko materiālu izstrādei un ekspertēšanai bērniem līdz sešu gadu vecumam, 84 789 lati - sešgadīgo bērnu integrētās mācību programmas aprobācijai, 57 198 lati - mācību līdzekļiem, 25 000 latu - metu konkursam inovatīvu mācību līdzekļu izstrādei darbam ar sešgadīgajiem bērniem, 16 367 lati - tālākizglītības programmas izstrādei un īstenošanai aprobācijā iesaistīto izglītības iestāžu pedagogiem, 195 193 lati - programmu un metodisko materiālu izstrādei un ekspertēšanai atbilstoši sešu līdz 11 gadu vecumposmam, 37 481 lats - pirmsskolas izglītības un pamatizglītības satura pilnveides procesa administrēšanai un tehniskajiem izdevumiem.

Pilotprojektā «Sešgadīgo bērnu mācību programmas ieviešanas aprobācija» piedalījās 22 izglītības iestādes - 12 pirmsskolas izglītības iestādes un desmit skolas, kuras īsteno pirmsskolas izglītības programmas. Tās tika izvēlētas tā, lai veidotu Latvijas modeli - izglītības iestādes gan laukos, gan pilsētās, mazākumtautību izglītības iestādes, izglītības iestādes, kurās tiek integrēti bērni ar speciālām vajadzībām, un skolā mācās bērni, kas līdz piecu gadu vecumam nav apmeklējuši bērnudārzu.

Uz augšu
Back