S 24.10.2020.

Valdība akceptē 2012.gada valsts budžetu un virza to uz Saeimu

FOTO: Ieva Čīka/LETA

Valdība pirmdien akceptēja 2012.gada valsts budžeta likumprojektu, kas rīt, 6.decembrī, tiks iesniegs izskatīšanai Saeimā. Valdība apņēmusies, ka budžeta deficīts pēc ESA metadoloģijas nākamgad nepārsniegs 2,5% no iekšzemes kopprodukta.

2012.gadā valsts konsolidētā budžeta ieņēmumi prognozēti 4,516 miljardi latu, bet izdevumi - 4,641 miljardi latu. Salīdzinājumā ar 2011.gada budžeta plānu likumprojektā paredzēts ieņēmumu palielinājums par 255,1 miljoniem latu un izdevumu samazinājums 113,5 miljonu latu apmērā.

Valsts pamatbudžeta ieņēmumi 2012.gadā prognozēti 3,262 miljardi latu un izdevumi plānoti 3,253 miljardu latu apmērā. Valsts pamatbudžeta izdevumu samazinājums, salīdzinot ar 2011.gada plānu, ir 93,2 miljoni latu jeb 2,8%. Tajā skaitā izdevumu samazinājums 132,1 miljonu latu apmērā paredzēts ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai.

Par 38,9 miljoniem latu palielināti izdevumi valsts pamatfunkciju finansēšanai, tajā skaitā 10 miljoni latu tiks novirzīti procentu izdevumiem, 11 miljoni latu - sociālajiem pabalstiem, un 17,6 miljoni latu - subsīdijām un dotācijām.

Valsts speciālā sociālās apdrošināšanas budžeta ieņēmumi un izdevumi prognozēti attiecīgi 1,269 miljardu latu un 1,402 miljardu latu apmērā. Valsts speciālā budžeta izdevumu samazinājums pret 2011.gada plānu ir 20,5 miljoni latu jeb 1,4%.

Budžetā noteikts, ka pašvaldības nākamgad saņems 80% iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu, bet valsts budžets - 20%. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāja mēneša neapliekamais minimums būs 45 lati un iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojums par apgādībā esošu personu - 70 lati mēnesī. Mērķdotāciju apjomu pašvaldībām nākamgad paredzēts 210 694 805 latu apmērā, bet budžeta dotācija pašvaldībām likuma «Par pašvaldību finanšu izlīdzināšanu» normu izpildei paredzēts 15 491 371 lats.

2012.gada budžetā noteikts, ka maksimālais valsts parāds gada beigās pēc nomināla var būt 6,2 miljardi latu, bet finanšu ministrs 2012.gadā varēs valsts vārdā sniegt galvojumus 124 130 168 latu apmērā.

Budžetā arī noteikts, ka VAS «Latvenergo» un VAS «Latvijas Valsts meži» no gūtās peļņas nākamgad budžetā ieskaitīs 90%. Budžetā ieskaitāmā summa energokompānijai gan nevarēs pārsniegt 36 miljonus latu, bet mežu apsaimniekotājam būs budžetā nākamgad jāieskaita 90% no uzņēmuma rīcībā palikušās tīrās peļņas un papildus maksājumu par valsts kapitāla izmantošanu, tai skaitā no iepriekšējos gados nesadalītās peļņas, 8 386 898 latu apmērā, kopumā nepārsniedzot 51,6 miljonus latu.

Valsts budžeta likuma sagatavošanā izmantota Latvijas iekšzemes kopprodukta prognoze 14,440 miljardu latu apmērā.

Tiek uzsvērts, ka likumprojekts nodrošina atbilstošas valsts fiskālās politikas īstenošanu un valsts budžeta izdevumus atbilstoši reālajai sociāli ekonomiskajai situācijai valstī un pasaulē. Ministrijas un centrālās valsts iestādes nodrošināja rūpīgu esošās apropriācijas analīzi ar mērķi noteikt prioritātes savas darbības nodrošināšanai un veicamo uzdevumu efektivitātes paaugstināšanai.

Valsts budžetā tiek paredzēti līdzekļi sociālajām vajadzībām, tai skaitā tiek nodrošināti līdzekļi pensiju un pabalstu izmaksai. Savukārt ES fondu apguve pozitīvi ietekmēšot tautsaimniecības attīstību, tai skaitā eksporta apjoma pieaugumu, sekmēs Latvijas ekonomikas konkurētspējas paaugstināšanu.

Valdība koncentrēs ES finansējumu, kas piešķirts valstij 2007.-2013. gadu periodam, lai palielinātu atbalstu eksportspējīgām nozarēm un infrastruktūras projektiem, kas atļauj optimizēt izmaksas tautsaimniecībai, veiks nepieciešamos pasākumus, lai vienkāršotu ES fondu administrēšanas procedūras, veicinot efektīvāku resursu izmantošanu un ātrāku finanšu līdzekļu apriti.

Jau ziņots, ka otrdien,6.decembrī finanšu ministrs Andris Vilks (V) plkst.11 budžeta portfeli svinīgi iesniegs Saeimā, trešdien, 7.decembrī, Saeimas Budžeta komisija lemts par 2012.gada valsts budžeta likuma projekta nodošanu izskatīšanai Saeimā pirmajā lasījumā, bet 8.decembrī notiks Saeimas sēde, kurā budžeta projektu plānots izskatīt pirmajā lasījumā.

LETA jau ziņoja, ka valdība pagājušajā nedēļā pabeidza 2012.gada valsts budžetu pavadošo likumprojektu izskatīšanu. Jau iepriekš valdība panāca vienošanos par papildu 29,1 miljona latu budžeta konsolidācijas pasākumiem, un kopējais 2012.gada budžeta konsolidācijas apjoms plānots 156,1 miljona latu apmērā.