P 26.10.2020.

Saeima pirmajā lasījumā atbalsta 2012.gada valsts budžetu

FOTO: Saeima

Parlamenta deputāti ceturtdien balsojumā atbalstīja valdīabs sagatavoto budžeta projektu.

Par budžetu nobalsoja 56 deputāti, bet pret bija 40 deputāti.

Valdība bija budžeta paketē iekļāvusi 31 likumprojektu, taču nolēma izņemt no kopējās dokumentu paketes grozījumus Invaliditātes likumā, kur bija paredzēts vairākus pasākumus atlikt uz vēlāku laiku, un grozījumus Autopārvadājumu likumā, kas paredzēja ierobežot neregulāros pasažieru pārvadājumus.

Paredzams, ka priekšlikumus budžetam otrajā lasījumā varēs iesniegt līdz piektdienas, 9.decembra, plkst.11, bet valdība tos varētu izskatīt pirmdien, 12.decembrī. Budžeta komisija priekšlikumus plāno vērtēt otrdien, 13.decembrī, un trešdien, 14.decembrī, bet galīgajā, otrajā, lasījumā budžetu Saeimā plānots pieņemt 15.decembrī.

Budžeta likumprojekts un to pavadošā likumprojektu pakete, kā arī vidēja termiņa makroekonomiskās attīstības un fiskālās politikas ietvars 2012.-2014.gadam šonedēļ tika akceptēts valdībā.

2012.gadā valsts konsolidētā budžeta ieņēmumi prognozēti 4,516 miljardi latu, bet izdevumi - 4,641 miljards latu. Salīdzinājumā ar 2011.gada budžeta plānu likumprojektā paredzēts ieņēmumu palielinājums par 255,1 miljonu latu un izdevumu samazinājums 113,5 miljonu latu apmērā.

Valdība apņēmusies, ka budžeta deficīts pēc ESA metodoloģijas nākamgad nepārsniegs 2,5% no iekšzemes kopprodukta.

Valsts pamatbudžeta ieņēmumi 2012.gadā prognozēti 3,262 miljardi latu, un izdevumi plānoti 3,253 miljardu latu apmērā. Valsts pamatbudžeta izdevumu samazinājums, salīdzinot ar 2011.gada plānu, ir 93,2 miljoni latu jeb 2,8%, tajā skaitā izdevumu samazinājums 132,1 miljona latu apmērā paredzēts Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai.

Par 38,9 miljoniem latu palielināti izdevumi valsts pamatfunkciju finansēšanai, tajā skaitā 10 miljoni latu tiks novirzīti procentu izdevumiem, 11 miljoni latu - sociālajiem pabalstiem un 17,6 miljoni latu - subsīdijām un dotācijām.

Valsts speciālā sociālās apdrošināšanas budžeta ieņēmumi un izdevumi prognozēti attiecīgi 1,269 miljardu latu un 1,402 miljardu latu apmērā. Valsts speciālā budžeta izdevumu samazinājums pret 2011.gada plānu ir 20,5 miljoni latu jeb 1,4%.

Budžetā noteikts, ka pašvaldības nākamgad saņems 80% iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu, bet valsts budžets - 20%. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāja mēneša neapliekamais minimums būs 45 lati, iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojums par apgādībā esošu personu - 70 lati mēnesī. Mērķdotāciju apjoms pašvaldībām nākamgad paredzēts 210 694 805 latu apmērā, bet budžeta dotācija pašvaldībām likuma "Par pašvaldību finanšu izlīdzināšanu" normu izpildei paredzēts 15 491 371 lats.

2012.gada budžetā noteikts, ka maksimālais valsts parāds gada beigās pēc nomināla var būt 6,2 miljardi latu, bet finanšu ministrs 2012.gadā varēs valsts vārdā sniegt galvojumus 124 130 168 latu apmērā. Valsts budžeta likuma sagatavošanā izmantota Latvijas iekšzemes kopprodukta prognoze 14,440 miljardu latu apmērā.

Lai ievērotu fiskālos mērķus, valdība akceptējusi fiskālās konsolidācijas pasākumus 127 miljonu latu apmērā un vēlāk vēl papildu pasākumus 29,1 miljona latu apmērā, tādējādi kopējo iespējamo konsolidācijas apjomu plānojot 156,1 miljona latu apmērā. Konsolidācijas pasākumi gan vēl tiek saskaņoti ar aizdevējiem.

Pēc budžeta prognozēm - gada vidējā inflācija 2012.gadā būs 2,4%.