Sāk kriminālprocesu par amatpersonu nolaidību, pieļaujot atkārtotu lācenes Mades aizbēgšanu

FOTO: Ieva Čīka/LETA

Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Cēsu iecirknī pieņemts lēmums sākt kriminālprocesu par atbildīgo personu darba pienākumu nolaidīgu pildīšanu, kā rezultātā no Līgatnes dabas parka teritorijas 2012. gada 22. aprīlī izmuka lācene vārdā Made, kas 2012. gada 24. aprīlī tika nošauta, ziņo portāls «pietiek.com».

Portāls vēsta, ka iesniegumā bija norādīts - lācene Made no Gaujas Nacionālā parka Līgatnes dabas taku novietnes aizbēga atkārtoti, - pēc pirmās aizbēgšanas nebija veikti pienācīgi pasākumi, lai šādu atkārtotu izbēgšanu novērstu.

«Par šo noziedzīgo bezdarbību, kam varēja būt ļoti smagas sekas un kuras dēļ tika likvidēts lācis, ir atbildīga saskaņā ar Gaujas nacionālā parka likumu parka pārvaldi veicošā vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošās tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība - Vidzemes reģionālā administrācija,» bija norādīts iesniegumā.

Portāls norāda, ka atbilstoši Gaujas Nacionālā parka likumam parka pārvalde ietilpst vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra  pakļautībā esošajā tiešās pārvaldes iestādē – Dabas aizsardzības pārvaldē. Savukārt šajā iestādē atrodami trīs vadītāji, kuri gadā par savu pienākumu pildīšanu saņem vērā ņemamas algas. Tie ir Dabas aizsardzības pārvaldes ģenerāldirektors Jānis Strautnieks (2010. gada deklarētais atalgojums – 18 678 lati), Dabas aizsardzības pārvaldes Dabas tūrisma infrastruktūras departamenta direktors Valērijs Seilis (2010. gada deklarētais atalgojums – 12 066 lati) un Dabas aizsardzības pārvaldes ģenerāldirektora vietnieks, Vidzemes reģionālās administrācijas direktors Rolands Auziņš (2010. gada deklarētais atalgojums – 14 506 lati).

«pietiek.com» pārstāvis visiem trim jau aprīļa beigās nosūtījis oficiālus iesniegumus, pieprasot katram no viņiem sniegt informāciju, kādas tieši darbības viņš savas kompetences ietvaros veicis pēc tam, kad 2011. gadā no Līgatnes dabas taku teritorijas lācene aizbēga pirmoreiz. Tāpat visām trim amatpersonām pieprasīts paskaidrot, kādus precīzus pienākumus nosaka to amata apraksts, publiskojot pilnu šo aprakstu, kā arī sniedzot dokumentālu apstiprinājumu viņu veiktajām darbībām pēc lācenes pirmās izbēgšanas.

Amatpersonām pieprasīts arī iepazīstināt ar viņu vadītās iestādes gada pārskatiem par 2011. un 2010. gadu, kā arī sniegt pārskatu par visām prēmijām, piemaksām un citiem ārpusalgas maksājumiem, ko 2010. gadā, 2011. gadā un 2012. gada janvārī – martā saņēmuši viņu vadītās iestādes darbinieki, par katru maksājumu minot tā apmēru, saņēmēju, piešķiršanas datumu, piešķiršanas pamatojumu, amatpersonu, kas šo maksājumu piešķīrusi.

Neko no pieprasītās informācijas neviena no trim minētajām amatpersonām vairāk nekā trīs nedēļu laikā vēl nav spējusi vai vēlējusies sniegt.

Uz augšu