Ievērojiet drošu distanci

FOTO: Reuters/Scanpix

2 sekundes – tai būtu jābūt minimālajai distance starp automašīnām labos laika apstākļos ar braukšanas ātrumu līdz 60 km/h. Šī distance ir jāpalielina vismaz par vienu sekundi, ja braucat aiz kravas automašīnas vai sliktos laika apstākļos. Jānorāda, ka atrašanās pārāk tuvu priekšā braucošajai automašīnai ir viens no galvenajiem satiksmes negadījumu cēloņiem uz taisna ceļa.

19% gados jaunu braucēju atzīst, ka nereti brauc pārāk tuvu priekšā esošajai automašīnai, kamēr gados vecākiem vīriešiem tas novērojams tikai 6% gadījumu. Pārāk mazu distanci ar priekšā braucošo automašīnu parasti ievēro sporta automašīnu un SUV īpašnieki, kamēr ģimenes automašīnu un ekonomiskās klases automašīnu īpašnieki biežāk ievēro drošu distanci.

Saskaņā ar Ceļu satiksmes noteikumu (MK noteikumi Nr.571) 119.punktu transportlīdzekļa vadītājam atkarībā no braukšanas ātruma jāizvēlas tāda distance, lai, priekšā braucošajam transportlīdzeklim bremzējot, būtu iespējams izvairīties no sadursmes, kā arī jāizvēlas tāds intervāls, kas nodrošina ceļu satiksmes drošību.

Lai mērītu distanci sekundēs ir jāizvēlas atskaites punkts uz ceļa, piemēram, ceļa zīme vai koks. Brīdī, kad priekšā braucošais transporta līdzeklis atrodas pie izvēlētā punkta, sāciet skaitīt laiku, kad jūsu automašīnas priekšpuse sasniedz to pašu punktu, beidziet skaitīt laiku. Sekunžu skaits, kas norāda laika posmu no brīža, kad priekšā braucošais auto sasniedz izvēlēto atskaites punktu līdz brīdim, kad jūsu automašīna sasniedz to pašu punktu, arī ir attālums starp automašīnām, kas izteikts sekundēs.

«Distance ar priekšā braucošo automašīnu ir jāpalielina, ja laika apstākļu dēļ vai kravas dēļ bremzēšanas distance būs garāka,» iesaka Renault Braukšanas Skolas direktors. Vēl viens iemesls distances palielināšanai ir pasliktināta redzamība, piemēram, braucot pa nelīdzenu ceļu nakts vai miglas laikā. Tieši šī paša iemesla dēļ distance jāpalielina, braucot aiz kravas automašīnām. «Braucot aiz liela izmēra transportlīdzekļa, piemēram, kravas auto vai autobusa, mēs neredzam, kas notiek uz ceļa tiem priekšā,» norāda Renault Braukšanas Skolas instruktori.

Īpaša uzmanība autovadītājiem jāievēro, braucot aiz motociklistiem, jo nevar paļauties tikai uz gaismas signāliem, kas liecina par bremzēšanu.

Pilnīgi nepieņemami ir arī piebraukt pārāk tuvu priekšā braucošajai automašīnai, lai mudinātu to aizvirzīties uz blakus joslu. Tas ir bīstami ne tikai tāpēc, ka samazinās bremzēšanas ceļš neparedzamās situācijās, bet šāda rīcība var arī sabiedēt priekšā braucošo autovadītāju, kas var veikt pēkšņu un bīstamu manevru.

Uz augšu