Traģēdija Ventspilī: Tikai paši tuvākie varēja pamanīt būtiskas izmaiņas sievietes uzvedībā

FOTO: Foto:Arslan; CC licence

Ventspilī notikusī traģēdija, kad sieviete ar diviem mazgadīgiem bērniem ielēca Ventā, ir ārkārtējs gadījums un sociālais dienests nevarēja prognozēt tik traģisku izveidojušās situācijas iznākumu, paziņojumā medijiem norāda Ventspils pilsētas domes Sociālā dienesta vadītāja  Dace Kaņepe.

Tikšanās laikā Sociālajā dienestā jaunās sievietes uzvedība bija adekvāta, un nekas neliecināja par pašnāvnieciskām tieksmēm, turklāt sieviete informēja sociālo darbinieku par saviem nākotnes plāniem, norāda Kaņepe.

Kā jau ziņots, jaunā sieviete Sociālajā dienestā bija vērsusies trīs reizes. Sieviete bija nonākusi krīzes situācijā, jo pavisam nesen bija zaudējusi darbu, turklāt viena audzināja divus mazus bērnus. Laulība oficiāli šķirta nesen, bet kopdzīve ar vīru izjukusi jau agrāk.

Kaņepe norāda, ka Ventspils pilsētas pašvaldība ilgākā laika posmā ir izveidojusi palīdzības sistēmu, kas nodrošina gan palīdzības sniegšanu, gan arī atbalsta pasākumus krīzes situācijās nonākušiem pašvaldības iedzīvotājiem.

Personām un ģimenēm, kuras nonākušas krīzes situācijā un kurām trūkst līdzekļu pamatvajadzību apmierināšanai, ir iespējams saņemt sociālo palīdzību – pavisam pašvaldības iedzīvotājiem ir pieejami 34 sociālo pabalstu veidi un 11 pakalpojumi. Tāpat ir pieejama sociālā darbinieka palīdzība, kur darbinieka pieeja situācijai ir sistēmiska un individuāla. Būtisks resurss sociālajam dienestam darbā ar cilvēkiem, kas nonākuši krīzes situācijā, ir nevalstiskās organizācijas – krīzes centrs ģimenēm ar bērniem «Paspārne», «Nodibinājums Daudzfunkcionālais centrs ģimenei, jaunatnei un sabiedrībai «Spēkuguns»», Atbalsta centrs ģimenēm un bērniem ar īpašām vajadzībām «Cimdiņš», Latvijas Samariešu Apvienības Ventspils nodaļas «Drošības poga», kā arī zupas virtuves abās pilsētas daļās. Ventspils Sociālajā dienestā atbilstoši pieejamajai palīdzības un atbalsta sistēmai ikvienai situācijai pārrunās tiek meklēts individuāls risinājums, uzsver Kaņepe.

Kaņepe atgādina -šajā konkrētajā gadījumā sievietei kopīgi ar atbildīgo sociālo darbinieku darbam ar ģimenēm un bērniem tika meklēti piemērotākie risinājumi izveidojušās krīzes situācijas mazināšanai, izstrādājot rīcības plānu situācijas uzlabošanai. Sociālais darbinieks ģimenēm ar bērniem no savas puses sniedza sievietei arī psihoemocionālu atbalstu. Izvērtējot situāciju, sieviete tika norīkota apmeklēt dienas centru «Nodibinājums Daudzfunkcionālais centrs ģimenei, jaunatnei un sabiedrībai «Spēkuguns»», lai saņemtu gan bezmaksas psihologa pakalpojumu, gan arī iespēju atrasties ģimenei ar bērniem atbalstošā vidē. Nosūtījums uz dienas centru tika pieņemts, bet šo pakalpojumu līdz traģēdijai sieviete nebija izmantojusi. Tāpat sievietei tika piešķirts zupas virtuves pakalpojums un vienreizējs pabalsts ārsta apmeklējumam.

Supervizors Kārlis Viša norāda, ka šis gadījums ir jāskata kontekstā ar pašreizējo ekonomisko situāciju valstī kopumā un politiskajām nostādnēm saistībā ar pašreizējo valsts atbalsta politiku ģimenēm ar bērniem. Iespējams, tikai paši tuvākie radinieki, kas ikdienā kontaktējās ar sievieti, varēja pamanīt kādas būtiskas izmaiņas uzvedībā un emocionālajā stāvoklī. Sociālais dienests nevarēja prognozēt tik traģisku izveidojušās situācijas iznākumu.

Uz augšu