Kas jāzina par darba meklēšanu un elektroniskām datu bāzēm

FOTO: Publicātes foto

CV Market Latvia sadarbībā ar piecām Latvijas augstskolām - Rīgas Stradiņa universitāti, Vidzemes Augstskolu, Latvijas Jūras akadēmiju, Latvijas Universitāti un Rīgas Tehnisko universitāti - no š.g. 7. līdz 11.oktobrim organizēja spēli studentiem, aicinot atbildēt uz desmit jautājumiem par darba meklēšanas procesu un CV veidošanu, uzturēšanu elektroniskajā datu bāzē. Rezultāti liecina, ka topošie speciālisti darba meklēšanas jautājumos nemaz nav tik zinoši, informē [s:46316] mārketinga menedžere Inga Daliba.

Jautājumi bija sastādīti, vēršot uzmanību tieši uz CV elektronisko nevis papīra formātu, kā arī prasmi ātri un precīzi atrast nepieciešamo informāciju tīmekļa vietnē.

Vislielāko aktivitāti izrādīja Rīgas Tehniskās universitātes studenti (53% no visiem spēles dalībniekiem) un bija arī vieni no pareizāko atbilžu sniedzējiem. Otri aktivitātes ziņā bija Latvijas Jūras akadēmijas studenti un darbinieki (11% no dalībniekiem), viņiem sekoja Rīgas Stradiņa universitāte (8%) un Vidzemes Augstskola (8%). Visneaktīvākie diemžēl izrādījās Latvijas Universitātes studenti (tikai 3%).

Kopumā tika iesniegtas 113 pilnībā aizpildītas atbilžu anketas, no kurām tikai 12 bija ar desmit pilnīgi pareiziem atbilžu variantiem. Tas nedaudz pārsteidza, jo atbildes uz jautājumiem bija sniegtas gan klātienē konsultējot studentus Karjeras iespēju nedēļas ietvaros, gan publiski atrodamas CV Market Latvia Karjeras centrā un darba meklētāju sadaļā. Četri pareizo anketu aizpildītāji no minētajām augstskolām, kuri bija atstājuši savu kontaktinformāciju tai paredzētajā formā, saņēma dāvanā CV Market Latvia profesionāļa krūzi.

Turpmāk 6 būtiski punkti, kas būtu jāzina katram darba meklētājam, kurš kļūst par kāda darba un karjeras vortāla lietotāju.

  1. CV nosaukumā, kas tiek ievietots elektroniskajā datu bāzē, ieteicams norādīt esošo vai vēlamo profesiju vai amatu.

Atcerēsimies, ka ar elektroniskajām datu bāzēm strādā darba devēji un personāla atlases kompānijas, kuras meklētājā, atlasot kandidātus, norādīs profesijas vai amata nosaukumu nevis konkrētā cilvēka vārdu un uzvārdu. Jāpatur prātā, ka CV datu bāzē ievietotā informācija ir konfidenciāla un slēpta no nereģistrēto lietotāju acīm, tāpēc nelieciet nedz vārdu, nedz uzvārdu, nedz personas kodu virsrakstā, kas publiski redzams. Turklāt elektroniskie meklētāji (kā, piemēram, Google) spējīgi saglabāt doto informāciju un tā būs pieejama visiem.

  1. Norādīšanai CV vispiemērotākais ir lietišķs e-pasts, kas visbiežāk sastāvēs no vārda un uzvārda un pasta kastītes elektroniskās adreses, piemēram, janis.ozols@gmail.com.

CV Market Latvia silti iesaka, lai nerastos pārpratumi ar esošo darba devēju, nelietot darba meklēšanas sarakstei darba e-pastus un nelietot tos CV reģistrācijai. Izvairieties arī no neformālas leksikas vai mīļvārdiņu lietošanas e-pastu nosaukumos, piemēram, ziluks@, niknaiskamis@, podupavelnieks@, bucmulitis@ u.tml.

  1. Darba devējam intervijas laikā ir tiesības jautāt, kādu algu vēlaties saņemt.

Ejot uz interviju, katram jāzina savu vēlamo atalgojumu vai vismaz robežas, par kurām gatavs diskutēt. Turklāt gan darba devējam, gan kandidātam ir tiesības uzdot jautājumu par darba samaksu un kritērijiem, pēc kuriem tā tiks aprēķināta.

  1. Rupjākā kļūda, sūtot pieteikumu vakancei, ir motivācijas vēstulē nejauši palicis cita uzņēmuma vai vakances nosaukums.

Šajā gadījumā Jūsu pieteikumu var uzreiz atlikt malā un nemaz nesākt izskatīt, jo tas tiks klasificēts, kā nejauši iemaldījies uz nepareizo e-pasta adresi. Tāpēc pārlasiet pirms nosūtat!

  1. Ja vēlaties saņemt darba piedāvājumu, CV elektroniskajā datu bāzē jāatjauno vismaz reizi trijos mēnešos.

CV Market Latvia ilgu gadu pieredze liecina, ka personāla atlases speciālisti CV vecākus par trim mēnešiem jau uzskata par «veciem», t.i., ar novecojušu informāciju un tāpēc nelabprāt sazinās ar tādiem kandidātiem.

  1. Saraksti ar darba devēju e-pastā nevar uzskatīt par darba interviju.

Interviju veidi un dalībnieku skaits var būt daudz un dažāds, sākot no attālinātām intervijām līdz klātienes tikšanās ar vienu vai vairākiem pretendentiem vienlaicīgi (pēdējā – grupas intervija). Tāpat arī intervētāju var būt gan viens, gan vairāki.

CV Market Latvia

Uz augšu