Izmaiņas Darba likumā samazinās publiskos amata konkursus

Uz augšu