Stress Latvijas darba vietās

FOTO: marsmet549, CC BY-NC-SA 2.0

Valsts darba inspekcija sadarbībā ar Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra (EU-OSHA) uzsākusi divu gadu ilgu Eiropas mēroga kampaņu Veselīgas darba vietas uzvar stresu, lai mudinātu darba devējus un darbiniekus kopīgiem spēkiem izskaust ar darbu saistītu stresu. EU-OSHA jaunākās Eiropas mēroga aptaujas dati ir satraucoši - 51% darbinieku uzskata, ka ar darbu saistīts stress viņu darbavietā ir ierasta parādība, un 40% darbinieku uzskata, ka viņu organizācijā stresu nespēj novērst.

Situācija Latvijā - stress Latvijas darba vietās:

 • Ik gadu Latvijā tiek reģistrēti vismaz 5 izdegšanas sindroma gadījumi, taču par daudziem citiem netiek ziņots.
 • 4,7% strādājošo saskārušies ar diskrimināciju darbavietā.
 • 5,5% strādājošo savā darbavietā izjutuši mobingu vai aizskarošu attieksmi.
 • 5,2% pēdējā mēneša laikā izjutuši draudus vai pazemojumu darba vietā.
 • 15,6% atzīst, ka pēdējā mēneša laikā darba vietā tikuši verbāli aizskarti.
 • 38% strādājošo uzskata, ka viņiem savi darba pienākumi jāveic lielā ātrumā.
 • 68% strādājošo uzskata, ka darba vide un apstākļi pasliktina strādājošo veselību un pašsajūtu.
 • 46% strādājošo uzskata, ka darba vide un apstākļi izraisa dažādas arodslimības.
 • Populārākās arodslimības saistītas ar skeletu, muskuļiem un saistaudiem, kā arī ar nervu sistēmu un maņu orgāniem.
 • 70,2% darba devēju par nozīmīgāko riska faktoru nosauc darbu ar datoru ilgāk par 2 stundām dienā.
 • 63,9% nodarbināto par biežāko riska faktoru uzskata tiešu kontaktu ar pircējiem, pasažieriem, audzēkņiem, pacientiem, klientiem u.c.

Avots: Eurofound, TNS

Uz augšu