Veikti 90% no šogad plānoto ceļu remontdarbu iepirkumiem

Uz augšu