«Costa Concordia» nostādīts peldus stāvoklī un sagatavots utilizācijai

Uz augšu