Lūdzu, ņemiet vērā, ka raksts ir vairāk nekā piecus gadus vecs un ir pārvietots uz mūsu arhīvu. Mēs neatjauninām arhīvu saturu, tāpēc var būt nepieciešams meklēt jaunākus avotus.

Latvijā sievietes pelna daudz mazāk nekā vīrieši

FOTO: Publicitātes

Sabiedrības integrācijas fonds (SIF) šodien uzsāk kampaņu #Līdzvērtīgas iespējas ar mērķi sekmēt sabalansētu sieviešu un vīriešu pārstāvniecību ekonomisko lēmumu pieņemšanā Latvijā un mazināt sabiedrībā esošos mītus par dzimumu lomām un to ietekmi uz atalgojuma līmeni, karjeras izaugsmes iespējām un studentu nākotnes profesijas izvēli.  

Latvijai jābūt ES dzimumu līdztiesības indeksa līderei

Uldis Augulis, labklājības ministrs, atklājot dzimumu līdztiesības kampaņu uzsver: «Viens no instrumentiem, kā vairot Latvijas ekonomisko konkurētspēju, ir abu dzimumu aktīva līdzdalība ekonomiskajos procesos. Pozitīvi, ka Latvijā ir viens no augstākajiem sieviešu īpatsvariem vadošos amatos uzņēmējdarbībā, proti, 29%, kas ir otrs augstākais rādītājs Eiropas Savienībā. Tomēr jāatzīst, ka joprojām vadošos un labāk atalgotos amatos galvenokārt ir vīrieši. Tāpat vīrieši dominē labāk apmaksātās profesijās, kas pēc būtības nav nedz nosodāmi, nedz slikti, bet tas vedina domāt par to, ka sieviešu izredzes nokļūt šajos amatos vai profesijās liedz stereotipi sabiedrībā un pašam sevī par to, ka sieviete ir vājāks vadītājs un emocionāls lēmumu pieņēmējs. Stereotipi sevi neattaisno, jo uzņēmumam izaugsme un komandas veiksmīga līderība nav atkarīga no tā - esi sieviete vai vīrietis, bet gan no izglītības, iemaņām, pieredzes, prasmēm un citām īpašībām, ko cilvēks iegūst dzīves gaitā. Ir jāiedrošina sievietes ieņemt augstākus amatus un saņemt labāku atalgojumu, savukārt vīriešus vairāk iesaistīties ģimenes dzīvē un atbalstīt dzīvesbiedres karjeras attīstību. To iespējams panākt, skaidrojot un izglītojot sabiedrību par viņu iespējām, rādot labos piemērus, kā arī veidojot dzimumu līdztiesību sekmējošu politiku, novēršot joprojām pastāvošo nevienlīdzību.»

SIF īstenotajai kampaņai dots nosaukums «Līdzvērtīgas iespējas», uzsverot ikviena profesionāļa vērtību, neatkarīgi no tā dzimuma. Kampaņa «Līdzvērtīgas iespējas» orientēta uz ekonomiski aktīvo sabiedrības daļu - darba devējiem un darba ņēmējiem, kā arī uz topošajiem profesionāļiem – studentiem un vidusskolēniem ar mērķi radīt pozitīvu vidi katra indivīda potenciāla un talanta izmantošanai, atceļot tā saucamos stikla griestus un ierobežojumus profesionālajai izaugsmei dzimuma dēļ.

Informē Aija Bauere, Sabiedrības integrācijas fonda Sekretariāta direktore: «Latvijā ir lielākais sieviešu īpatsvars Eiropas Savienības (ES) valstu vidū. 54,3% no Latvijas iedzīvotājiem ir sievietes, tikmēr ES dzimumu līdztiesības indeksā esam 15.vietā. Šo indeksu veido sešas jomas - zināšanas, darbs, laiks, nauda, vara un veselība - kurās pastāv atšķirība starp sievietēm un vīriešiem. Mēs uzskatām, ka Latvija var būt ES dzimumu līdztiesības indeksa līderos, tādēļ ar Eiropas Savienības PROGRESS programmas atbalstu vēlamies uzrunāt sabiedrību un izglītot par dzimumu līdztiesības principu ievērošanas nozīmi un ietekmi uz ilgtspējīgu ekonomisko attīstību.»

Joprojām sievietes pelna par 17% mazāk; vadītāju amatos dominē vīrieši

Kampaņas ietvaros SIF vērsīsies pret aizspriedumiem un mītiem par katram dzimumam atvēlēto profesionālo ceļu, rosinot diskusiju, ka katrs var izvēlēties savu profesiju, neatkarīgi no dzimuma. Kā otrs kampaņas centrālais temats ir sieviešu skaita īpatsvara palielināšana vadošos amatos. Savukārt trešais virziens aktualizēs jautājumu par vīrieša un sievietes algas atšķirībām.

«Jāatzīst, ka vēl joprojām Latvijā sievietes saņem vidēji par 17% mazāku algu nekā vīrieši. Tāpat arī sieviešu īpatsvars uzņēmumu vadošajos amatos, tostarp valdēs un padomēs, ir neliels - 77% vadītāju ir vīrieši. Tas skaidrojams ar dažādiem faktoriem, tomēr situācijas analīze rāda, ka dzimums, lai arī visbiežāk slēpti, ietekmē gan algu, gan arī iespējamo paaugstināšanu amatā. Tas pats attiecas uz profesijas izvēli, ko ilustrē tendence studijas izvēlēties pēc tā saucamajām «sieviešu un vīriešu profesijām», kas ir nepareizi. Diemžēl joprojām Latvijā informāciju un komunikāciju tehnoloģijas studē vien 30% sieviešu. Ar izpratni veicinošo kampaņu pakāpeniski jāmazina neobjektīvie dzimumu līdztiesības aizspriedumi, kuri joprojām sabiedrībā eksistē,» uzsver A. Bauere.

Uzrunās uzņēmēju, darba ņēmēju un studentu auditorijas

Lai sasniegtu kampaņas mērķi, līdz 2014. gada decembrim visā Latvijā tiks īstenotas dzimumu līdztiesības veicināšanas aktivitātes. Tiks veikts pētījums par sieviešu un vīriešu situāciju Latvijas lielajos uzņēmumos, kā arī veikta sabiedrības aptauja par dzimumu stereotipiem un izpratnes līmeni par dzimumu līdztiesības jautājumiem. Tāpat šie jautājumi jau tikuši aktualizēti Latvijas uzņēmumu stratēģiskajā vadības instrumentā «Ilgtspējas indeksā 2014».

Savukārt biznesa vadības studentiem un augstskolu pasniedzējiem 2014.gada rudenī tiks organizētas pieredzes apmaiņas aktivitātes, lai iepazītos ar citu ES dalībvalstu labo praksi un pieredzi dzimumu līdztiesības principu iedzīvināšanā un īstenošanā.

#Līdzvērtīgas iespējas sabiedrības informēšanas kampaņas ietvaros oktobrī tiks organizēta arī laikmetīgās mākslas izstāde sadarbībā ar Latvijas Mākslas akadēmiju un foto projekts sadarbībā ar biedrību «Līdere». Savukārt kampaņas noslēgumā, šī gada novembrī Rīgā tiks organizēta starptautiska konference «Gender Diversity – This is Business Case!» par dzimumu līdztiesības ekonomisko un finansiālo pievienoto vērtību.

«Lai iedzīvinātu kampaņas idejas, uzrunāsim sabiedrību, izmantojot dažādus informatīvos kanālus un izteiksmes līdzekļus. Ir jāuzsver jau paveiktais, runājot un daloties ar veiksmes stāstiem un Latvijas sieviešu – uzņēmēju, speciālistu un vadītāju – pozitīvo pieredzi, iedvesmojot un aicinot sievietes aktīvi piedalīties ekonomisko lēmumu pieņemšanā. Tāpat vēlamies uzrunāt uzņēmumu vai iestāžu vadītājus, īpašniekus, padomāt par šiem jautājumiem personāla atlases un karjeras izaugsmes kontekstā. Kampaņas laikā runāsim par iespējām, kas ir ikvienam profesionālim, neatkarīgi no dzimuma! Jāpanāk, ka aizvien biežāk jebkurš, neatkarīgi no dzimuma, izvēlas profesiju pēc aicinājuma, savukārt karjeras izaugsme notiek, ņemot vērā profesionalitātes kritērijus, nevis sabiedrībā esošos aizspriedumus un mītus,» stāsta Alda Sebre, SIF Projektu nodaļas vadītāja.

Informatīvā kampaņa #Līdzvērtīgas iespējas tiek īstenota projekta «Dzimumu līdztiesība ekonomisko lēmumu pieņemšanā – instruments ekonomiskās konkurētspējas un vienlīdzības veicināšanai» ietvaros. Projekta finansētājs ir Eiropas Kopienas nodarbinātības un sociālās solidaritātes programma «Progress 2007 – 2013».

http://www.twitter.com/lidzvertiba