Žurkas un nekārtība Rīgas centra mājā: pēc pārbaudes problēmu nekonstatē

Ilustratīvs attēls

FOTO: Elvis Dāgs Vīgants/LETA

Iepriekš portāls “Apollo” vēstīja par daudzdzīvokļu namu Bruņinieku ielā, kur kāpņu telpā novērotas skraidām žurkas. Tāpat iedzīvotāji norādījuši, ka netiek pietiekami regulāri izvesti atkritumi un arī sētnieks ilgstoši neesot manīts.

Konkrēto daudzdzīvokļu namu apsaimnieko SIA “Rīgas namu pārvaldnieks”, kas tagad portālu “Apollo” informēja, ka 10. jūlijā veikta tai funkcionāli piesaistītās teritorijas apskate ar foto fiksāciju.

Pēc tās esot secināts, ka dzīvojamā māja un tai funkcionāli piesaistītā teritorija (pagalms un ietve) ir sakoptas atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

11. jūnijā esot veikta sētnieka-apkopēja nomaiņa mājai un veiktas pārrunas ar sētnieku-apkopēju par ēkas un tai funkcionāli piesaistītās teritorijas uzkopšanas grafika stingru ievērošanu.

Sadzīves atkritumu izvešanu dzīvojamajai mājai veic atkritumu apsaimniekotājs SIA "Clean R". Šajā objektā ir trīs 0,66 m³ konteineri ar izvešanas grafiku divas reizes nedēļā (ceturtdienās un svētdienās).

Kā informē SIA “Rīgas namu pārvaldnieks”, ja konteineri ir pārpildīti regulāri, tādā gadījumā ir iespēja palielināt izvešanas biežumu, bet, ja konteineri ir pārpildīti tikai atsevišķā gadījumā, tad ir iespēja atkritumu apsaimniekotājam pieteikt papildu izvešanas reizi.

Profilaktiskie deratizācijas darbi Dzīvojamajai mājai esot veikti pēc grafika 15. janvārī, 13. aprīlī un 13. jūlijā.

Šogad pieteikumi par papildu deratizācijas nepieciešamību šajā adresē līdz šim neesot pieteikti.

Esi pamanījis kaut ko neparastu? Varbūt pavisam ikdienišķu, bet kam būtu jāpievērš uzmanība?

Aicinām iedzīvotājus iesūtīt savus stāstus, situācijas un notikumus dzīves sadaļā «Tava balss» par dažādām piedzīvotām vai novērotām nejēdzībām, neizdarībām un izdarībām. Kopīgi aktualizēsim sabiedrībai svarīgus un arī ikdienišķus tematus, kas skar mūs visus!

Redakcija izskatīs visus iesūtītos materiālus un nepieciešamības gadījumā sazināsies ar raksta autoru vai iesaistīsies situācijas risināšanā. Ziņu iesūtītāji aicināti īsi un konkrēti aprakstīt situāciju, kā arī pievienot fotogrāfijas vai videomateriālus.

Sūti savu stāstu uz tavabalss@co.tvnet.lv.

Uz augšu