P 12.04.2021.

LIZDA izvirza savu plānu pedagogu atbalstam

FOTO: PantherMedia/Scanpix

Ņemot vērā, ka pedagogu darba samaksas jaunais modelis aizvien nav pilnībā izstrādāts un apstiprināts valdībā, Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) rosina Ministru kabinetam (MK) 2015.gada valsts budžetā modeļa ieviešanai rezervētos 3 miljonus eiro novirzīt mazo skolu atbalstam, sākot ar jauno 2015./2016.mācību gadu, informē LIZDA pārstāve Dita Kalniņa.

Tā kā jaunais finansēšanas modelis netiks ieviests 2015.gadā, bet 2016.gada 1.septembrī, LIZDA uzsver, ka budžetā paredzētie līdzekļi jāizmanto, lai mazinātu kādu no problēmsituācijām izglītības sektorā jau šogad. LIZDA redz iespēju, novirzot 3 miljonus eiro mazo skolu atbalstam, palielināt esošo koeficientu 1. - 4. klases skolēnu skaitam, ja skolēnu skaits pamatizglītības pakāpē ir 100 skolēni un mazāk.

Mazajās skolās ar izglītojamo skaitu līdz 100 skolēniem Latvijas reģionos ir jūtami liels finansiālā atbalsta trūkums. Pie šā brīža finansēšanas modeļa "Nauda seko skolēnam" mazo skolu skolotāji nesaņem pienākošos atalgojumu pilnā apmērā par papildus pienākumu veikšanu - klases audzināšanu, stundu gatavošanu, mājasdarbu labošanu, individuālo darbu ar skolēniem u.c. LIZDA uzskata, ka nav pieļaujama situācija, kurā skolotājam netiek samaksāts par visiem veicamajiem pienākumiem.

Tāpat arī LIZDA saskata variantu šo finansējumu novirzīt augstākajai izglītībai - valsts budžeta finansēto studiju vietu nodrošināšanai un studiju vietas bāzes izmaksām, vai arī, lai palielinātu MK noteikumos Nr. 836 noteiktās zemākās mēneša darba algas likmes augstskolu pedagogiem.

Kā ziņots, 3 miljoni eiro valsts budžetā jaunā modeļa ieviešanai šobrīd rezervēti pozīcijā no neparedzētiem gadījumiem, kas tiktu pārdalīti pedagogu darba samaksas nodrošināšanai pēc darba samaksas modeļa aprobācijas procesa beigām un pēc attiecīgu normatīvo aktu pieņemšanas valdībā.