Foto: Piemiņas zīmes pasniegšana Černobiļas katastrofas seku likvidēšanai

Uz augšu