Lūdzu, ņemiet vērā, ka raksts ir vairāk nekā piecus gadus vecs un ir pārvietots uz mūsu arhīvu. Mēs neatjauninām arhīvu saturu, tāpēc var būt nepieciešams meklēt jaunākus avotus.

Kā aprēķinās pedagogu slodzi, stājoties spēkā jaunajam algas modelim

FOTO: Edijs Pālens/LETA

Pedagogu slodzi noteiks izglītojamo skaits klasē, pasniegtais mācību priekšmets un izglītības iestādes dibinātāja noteiktā kārtība pedagogu slodžu sadalei, šodien vienojās valdība.

Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātajos pedagogu darba samaksas noteikumos norādīts, ka pedagoga darba slodzi plāno izglītības iestādes vadītājs sadarbībā ar pedagogu, nosakot darba pienākumus gada laikā un veidojot tarifikāciju, kurā norāda mācību stundu skaitu, darba stundas klases audzināšanai, darba stundu skaitu citu pienākumu veikšanai un kopējo darba stundu skaitu, no kārtējā gada 1.septembra līdz nākamā gada 31.augustam. Ja pedagoga mēneša darba samaksas noteikšanas nosacījumi mainās, izglītības iestādes vadītājs trīs darba dienu laikā veic pedagoga darba pārtarifikāciju.

Veidojot pedagoga slodzi, izglītības iestādes vadītājs ņems vērā izglītojamo skaitu klasē un mācību priekšmetu, ko pedagogs māca.

Tas nozīmē, ka, piemēram, matemātikas skolotājam, kurš māca 21 matemātikas stundu klasēs ar nelielu izglītojamo skaitu, tiek tarificētas 24 darba stundas nedēļā. Ja minētais skolotājs audzina klasi, tad viņam tiek tarificētas 26 darba stundas nedēļā. Matemātikas skolotājam, kurš māca 21 matemātikas stundu klasēs ar lielu izglītojamo skaitu, tiek tarificētas 30 darba stundas nedēļā, bet, ja minētais skolotājs audzina klasi, tad viņam tiek tarificētas 36 darba stundas nedēļā. Savukārt, piemēram, mūzikas skolotājam, kurš māca 21 mūzikas stundu klasēs ar lielu izglītojamo skaitu, tiek tarificētas 27 darba stundas nedēļā, bet, ja minētais skolotājs audzina klasi, tad viņam tiek tarificētas 33 darba stundas nedēļā.

Latviešu valodas skolotājam, kurš māca 16 latviešu valodas stundas klasēs ar lielu izglītojamo skaitu un audzina klasi, tiek tarificētas 29 darba stundas nedēļā, kā arī vēl trīs darba stundas par darbu ar reimigrējošiem izglītojamiem. Kopumā tiek tarificētas 32 darba stundas jeb 1,06 likmes.

Noteikumu anotācijā uzsvērts, ka izglītojamo skaits vispārizglītojošo skolu klasēs svārstās no četriem pieciem izglītojamiem lauku novadu skolās līdz 34 izglītojamiem pilsētu skolās. Minētā iemesla dēļ netiek dots normatīvais regulējums par to, cik mācību stundas ietilpst slodzē, kas atbilst vienai darba algas likmei.

Izglītības iestādes vadītājs izvērtē un, ja nepieciešams, piemēro Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības ieteikto pedagogu darba slodzes aprēķinu.

Ņemot vērā, ka izglītības iestādes dibinātājs - novada vai pilsētas pašvaldība - veido izglītības iestāžu tīkla attīstību, tādā veidā ietekmējot skolēnu skaitu izglītības iestāžu klasēs, noteikumi nosaka, ka izglītības iestādes vadītājs ņem vērā izglītības iestādes dibinātāja noteikto kārtību pedagogu slodžu sadalei. Minētā metodika var kalpot par pamatu pašvaldībām, izstrādājot kārtību pedagogu slodžu sadalei.

Pedagoga darba slodze - kopējais tarificēto stundu skaits nedēļā - nedrīkst pārsniegt Darba likumā noteikto normālo nedēļas darba laiku - 40 stundas nedēļā, neskaitot promesoša pedagoga aizvietošanu.

Direktoram vienojoties ar pedagogu par tarificēto mācību stundu skaita palielināšanu vai citu pienākumu - konsultāciju, individuālā darba ar izglītojamiem - palielināšanu, pedagoga slodze var pārsniegt slodzi, kas atbilst vienai mēneša darba algas likmei. Ārī šajā gadījumā direktoram jāņem vērā skolēnu skaits klasē un mācību priekšmets, ko pedagogs māca, kā arī izglītības iestādes dibinātāja noteiktā kārtība pedagogu slodžu sadalei.

Piemēram, matemātikas skolotājam, kurš strādā klasēs ar nelielu izglītojamo skaitu un māca 30 matemātikas stundas, tiek tarificētas 40 darba stundas nedēļā, bet matemātikas skolotājam, kurš māca 28 matemātikas stundas klasēs ar lielu izglītojamo skaitu, arī tiek tarificētas 40 darba stundas nedēļā.

Tāpat, piemēram, vēstures skolotājam, kurš māca vēsturi 20 mācību stundas nedēļā klasēs ar vidējo izglītojamo skaitu no 14 līdz 19 un audzina klasi, tiek tarificētas 27 darba stundas nedēļā, kā arī vēl divas darba stundas par metodiskās komisijas vadību un viena darba stunda par darbu ar īpaši talantīgajiem izglītojamiem. Kopumā tiek tarificētas 30 darba stundas jeb viena slodze, kas atbilst vienai darba algas likmei.

Kā ziņots, pēc trīs gadu sagatavošanās darbiem Ministru kabinets šodien apstiprināja jauno pedagogu darba samaksas modeli, kam, šomēnes apstiprinot visu nepieciešamo dokumentu paketi, spēkā jāstājas 1.septembrī.