Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā skatāma izstāde «Kūlainis, pērstainis, delnainis…». Tajā aplūkojami 236 pirkstaiņu un dūraiņu fotoattēli, kas radīs priekšstatu par adīto cimdu kolekciju LNVM krājumā un iepazīstinās ar cimdu adīšanas tradīciju Latvijā 19.-20.gs. Fotogrāfijas no 20. gs. 20.-30. gadu Pieminekļu valdes ekspedīcijām atspoguļo vilnas apstrādes procesu līdz pat gala rezultāta – adīta cimda tapšanai, var iepazīties arī ar ekspedīciju laikā dokumentētiem cimdu rakstu nosaukumiem. Savukārt vitrīnās izstādīti unikāli adīti cimdi no muzeja krājuma, kas datējami ar 18.-19. gs. un kas plašākai auditorijai pazīstami tikai no publikācijām. Reizi mēnesī ekspozīcija šajās vitrīnas tiek mainīta, jo kolekcijas senāko cimdu ilgstoša eksponēšana gaismā nav pieļaujama. Pirmo mēnesi izstādē visu Latvijas teritoriju kopumā reprezentēs 12 pirkstaiņi un dūraiņi, datēti ar 18. gs.-19. gs. pirmo  pusi. Atsevišķā vitrīnā apskatāmi vilnas sagatavošanas procesa darbarīki ar vilnu apstrādes (sagatavošanas) procesā.