Zatlers ar izmeklētu publiku bauda labumus smalkās viesībās Daugavas krastā

Uz augšu