Tiesībsargs: Iedzīvotāji bieži neizprot atšķirības starp nepilsoņa un bezvalstnieka statusu

Uz augšu