Palielinās soda naudas apmērus par pārkāpumiem dzīvnieku barības aprites jomā

FOTO: Caters News Agency/Scanpix

Par pārkāpumiem dzīvnieku barības aprites jomā palielinās soda naudas apmērus, paredz valdības šodien akceptētais Dzīvnieku barības aprites likuma grozījumu projekts.

Dzīvnieku barības aprites likumā plānots pārņemt patlaban Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā noteiktos sodus par pārkāpumiem dzīvnieku barības apritē un paredzēts jauns sods par pārkāpumiem, ja dokumentos norādītas nepatiesas ziņas.

Soda naudas apmērus par pārkāpumiem dzīvnieku barības aprites jomā nolemts palielināt, jo normatīvo aktu prasību pārkāpšana dzīvnieku barības aprites jomā var radīt risku dzīvnieku veselībai un atstāt negatīvu ietekmi uz dzīvnieku un arī cilvēku veselību, ja tiek pārkāptas prasības barības apritē produktīvo dzīvnieku novietnēs. Soda naudas maksimālais apmērs ir paredzēts lielāks par būtiskākiem pārkāpumiem, piemēram, par piesārņotas barības izplatīšanu vai aizliegtu vielu lietošanu barībā.

Naudas soda apmēru likumā vai pašvaldību saistošajos noteikumos izsaka naudas soda vienībās, un vienas naudas soda vienības vērtībai esot pieci eiro. Dzīvnieku barības aprites likuma grozījumu projektā ir ievērots šis princips sodošo normu sankciju apmēra norādīšanai.

No tā izriet, ka par nepatiesu ziņu norādīšanu barības importa pavaddokumentos fiziskajām personām piemēros brīdinājumu vai uzliks naudas sodu no 25-150 eiro, bet juridiskajām personām – no 50 līdz 350 eiro. Par normatīvajos aktos noteikto dzīvnieku barības higiēnas un uzglabāšanas prasību neievērošanu vai par pārkāpumiem barības izplatīšanā fiziskajām personām uzliks naudas sodu no 25-300 eiro, bet juridiskajām personām no 50 līdz 750 eiro.

Par pārkāpumiem ārstnieciskās un diētiskās barības ražošanā un izplatīšanā fiziskajām personām piemēros naudas sodu no 50 līdz 500 eiro, bet juridiskajām personām - no 50 līdz 850 eiro. Par iesaistīšanos dzīvnieku barības apritē bez normatīvajos aktos noteiktās uzņēmuma atzīšanas vai reģistrācijas fiziskajām personām piemēros naudas sodu no 50 līdz 600 eiro, bet juridiskajām personām - no 100 līdz 1250 eiro.

Turpretī par piesārņotas barības, kas satur nevēlamas vielas, kuras pārsniedz normatīvajos aktos pieļauto līmeni, vai tādas barības izplatīšanu, kura satur normatīvajos aktos noteiktās aizliegtās vielas vai kurai ir beidzies marķējumā norādītais minimālais uzglabāšanas termiņš, fiziskajām personām uzliks naudas sodu no 50 līdz 750 eiro, bet juridiskajām personām - no 150 līdz 1500 eiro.

Likumā iecerēts precizēt arī Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) amatpersonu tiesības un rīcību gadījumos, kad ir pārkāptas barības apriti reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktās prasības. PVD turpmāk veiks administratīvo pārkāpumu procesu dzīvnieku barības aprites prasību pārkāpumu gadījumā.

Dzīvnieku barības aprites likuma mērķis ir nodrošināt kvalitatīvas, cilvēku un dzīvnieku veselībai, dzīvībai un videi nekaitīgas dzīvnieku barības apriti. Izmaiņas likumā sagatavotas, lai veicinātu personu atbildību par normatīvo aktu dzīvnieku barības aprites jomā prasību ievērošanu.