Saulkrastu vidusskolēni īsi pirms mācību gada sākuma uzzina, ka viņiem jāmeklē cita skola

Aktuālākās ziņas