Ar jauniem atbalsta pasākumiem centīsies uzrunāt ilgstošos bezdarbniekus
Kampaņa "Bezdarbs nav bezdarbība"

FOTO: pexels.com

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) īsteno Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu "Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem", piedāvājot īpašus atbalsta pasākumus ilgstošo bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai un darba tirgum nepieciešamo prasmju pilnveidošanai, aģentūru LETA informēja NVA.

NVA dati liecina, ka 26% no Latvijā reģistrētajiem bezdarbniekiem ir ilgstoši bez darba, proti, vairāk nekā gadu.

Pēc NVA paustā, aģentūras identificētie šķēršļi, kas bezdarbniekiem ilgstoši traucē atrast darbu, bieži vien ir zems izglītības līmenis, profesionālo kompetenču trūkums, darbaspēka pieprasījumam neatbilstoša kvalifikācija, zema motivācija meklēt darbu, veselības problēmas, invaliditāte un arī atkarības. Šo šķēršļu dēļ daudzi ilgstošie bezdarbnieki ir pakļauti lielam sociālās atstumtības riskam.

Tāpēc, lai veicinātu ilgstošo bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū, NVA sāk informatīvu kampaņu "Bezdarbs nav bezdarbība". Tās mērķis ir uzrunāt ilgstošos bezdarbniekus, informēt viņus par NVA piedāvātajiem atbalsta pasākumiem un motivēt aktīvi iesaistīties bezdarba iemeslu pārvarēšanā, kā arī vairot sabiedrības izpratni par iespējām, kas tiek piedāvātas darba tirgus situācijas uzlabošanai.

Kā norādīja NVA direktore Evita Simsone, ilgstošajiem bezdarbniekiem aģentūra palīdz pārvarēt šķēršļus, kas traucē atrast darbu, tomēr rezultātu iespējams sasniegt tikai ar paša bezdarbnieka aktīvu līdzdalību un vēlmi pilnveidoties. "Izvērtējot katru ilgstošā bezdarba gadījumu individuāli un piedāvājot konkrētam cilvēkam nepieciešamos atbalsta pasākumus un speciālistu konsultācijas, mēs palīdzēsim rast pareizo ceļu bezdarba situācijas risināšanai. Bet ne mazāk svarīga ir arī darba devēju mobilizācija un sabiedrības attieksmes maiņa pret ilgstošajiem bezdarbniekiem, pārvarot dažādus mītus un aizspriedumus attiecībā uz šo sabiedrības grupu," sacīja Simsone.

NVA informēja, ka ilgstošo bezdarbnieku vidū ir daudz cilvēku ar veselības problēmām, tostarp invaliditāti, tāpēc projekta laikā sadarbībā ar Sociālās integrācijas valsts aģentūru tiek piedāvāts atbalsts profesionālās piemērotības noteikšanai, lai palīdzētu izvērtēt tos profesionālās darbības veidus, kas konkrētam cilvēkam būtu piemērotākie un atbilstu viņa spējām.

Turklāt ilgstošie bezdarbnieki pie arodslimību ārsta var pārbaudīt savu veselības stāvokli un tā piemērotību iespējamā darba apstākļiem un videi. Savukārt ar atkarībām sirgstošie, saņemot narkologa atzinumu, var pieteikties Minesotas 12 soļu programmai vai emocionālā stresa terapijai jeb kodēšanai, lai pārvarētu savu atkarību un atrastu darbu.

Vienlaikus NVA uzskata, ka būtiski ilgstošajiem bezdarbniekiem palīdzēt atgūt pārliecību par sevi un vairot viņu vēlmi atrast darbu. Šī iemesla dēļ projekta dalībniekiem tiek piedāvātas psihologu un psihoterapeitu konsultācijas, lai veicinātu pašapziņas paaugstināšanos un sniegtu motivāciju strādāt algotu darbu.

Tāpat projektā ir pieejama motivācijas programma darba meklēšanai, kas ietver individuālo sociālo problēmu risināšanu un sociālā mentora pakalpojumus. Šie atbalsta mehānismi palīdzēs bezdarbniekam pēc motivācijas programmas pabeigšanas iekārtoties pastāvīgā darbā un nodrošinās nepieciešamo psiholoģisko atbalstu, uzsvēra aģentūra.

Lai padarītu atbalsta pasākumus pieejamākus, programmas dalībniekiem tiek piedāvāta arī transportēšana, ēdināšana un atsevišķos gadījumos - pat izmitināšana.

Uz augšu