"Ventbunkers" Satversmes tiesā tiesāsies pret Ventspils pašvaldību par vides aizsardzības prasībām

FOTO: Paula Čurkste / LETA

Satversmes tiesa (ST) pēc AS "Ventbunkers" pieteikuma ir ierosinājusi lietu par Ventspils pilsētas domes saistošo noteikumu normām, kas paredz vides aizsardzības prasības attiecībā uz kravas izgarojumu emisiju, aģentūru LETA informēja ST.

Uzņēmums norādījis, ka veic saimniecisko darbību ar naftas produktiem Ventspils brīvostas teritorijā, un tai izsniegta B kategorijas atļauja piesārņojošās darbības veikšanai.

Atbilstoši apstrīdētajām normām no šī gada 1.jūnija jābūt izpildītām tajās ietvertajām prasībām par kravas izgarojumu emisijas kontroles sistēmu uzstādīšanu. Pieteikuma iesniedzēja norāda, ka šo prasību izpilde ir saistīta ar ievērojama apmēra finanšu līdzekļu ieguldījumu. Tāpat saskaņā ar apstrīdētajām normām ostas uzraugs varot pieprasīt uzņēmumam samazināt kraušanas intensitāti, kas ikreiz tai radītu finansiālus zaudējumus.

Uzņēmums ST lūdzis izvērtēt normas, kas kopš 1.jūnija ierobežojot "pieteikuma iesniedzējas īpašuma tiesības".

Pieteikuma iesniedzēja uzskata, ka Ventspils pilsētas dome apstrīdētajās normās ietverto īpašuma tiesību ierobežojumu noteikusi bez likumdevēja pilnvarojuma un ka indivīdam ar to radītais kaitējums ir lielāks nekā labums, ko no šāda ierobežojuma gūst sabiedrība.

ST uzaicinājusi Ventspils pilsētas domi līdz 6.novembrim iesniegt tiesai atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu.

Lietas sagatavošanas termiņš ir 2019.gada 6.februāris. Par lietas izskatīšanas procesa veidu un datumu tiesa lems pēc lietas sagatavošanas.

Kā ziņots, uzņēmuma attiecībām ar pašvaldību un tās vadītāju Aivaru Lembergu ir gara vēsture. Pēc pašvaldības vārdiem, lai Ventspilī risinātu smaku problēmu, iepriekš veikti grozījumi ostas noteikumos, nosakot, ka termināļiem, kuri Ventspilī nodarbojas ar naftas produktu iekraušanu kuģos, līdz 2018.gada 31.maijam jāuzstāda iekārtas, kas savāc un utilizē tankkuģu iekraušanas laikā izdalījušos tvaikus.

Pilsētas vadība skaidroja, ka normu noteikusi, lai tvaiku savākšanas iekārtas samazinātu piesārņojošo vielu un arī smaku apjomu, kas rada diskomfortu iedzīvotājiem. Uzņēmumos "Ventall Termināls" un ""Ventspils nafta" termināls" ir šādas iekārtas. "Savukārt "Ventbunkers" ļoti ilgu laiku neko nedarīja. Nezinu, uz ko viņi cerēja. Tikai tagad, kā informēja būvinspekcijā, ir sākuši būvdarbus," situāciju maija beigās komentēja Lembergs. Vēl jūnija beigās Lembergs uzsvēra, ka "Ventbunkers" minētās prasības nav izpildījis.

Lai panāktu noteikumu izpildi, Lembergs rīcību gaidīja no Valsts vides dienesta (VVD), taču tas uzsvēra, ka "Ventbunkers" kravas izgarojumu emisiju savākšanas un attīrīšanas iekārta testa režīmā nodrošina tiesību normām atbilstošu gaisa kvalitāti. Ventspils pilsētas dome šādos apstākļos nosūtīja vēstuli vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Kasparam Gerhardam (VL-TB/LNNK), vēršot viņa uzmanību uz "VVD bezdarbību smaku kontrolē" un norādot, ka Ventspils ostā strādājošais uzņēmums "Ventbunkers" turpina pārkraut naftas produktus bez nepieciešamajām tvaiku savākšanas iekārtām.

Uz augšu