Zemi sasnieguši neredzami stari no otras visuma malas

Uz augšu