RTU īpašumā varētu nonākt zaļā zona pretī tirdzniecības centram "Olimpija"

FOTO: Ieva Lūka/LETA

Valstij piederošo gandrīz hektāru lielo īpašumu, zaļo zonu Āzenes ielā, kas atrodas Ķīpsalā pretī tirdzniecības centram "Olimpija", plāno nodot Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) īpašumā, paredz Finanšu ministrijas (FM) izstrādātais un saskaņošanā nodotais rīkojuma projekts.

Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības 9323 kvadrātmetru platībā un tā kadastrālā vērtība uz šā gada 1.janvāri bija 1,06 miljoni eiro. Minētais īpašums nav iznomāts un tā pārvaldīšana laika periodā no 2016.gada līdz 2018.gada jūlijam Valsts nekustamajiem īpašumiem radījusi zaudējumus 59 800 eiro apmērā.

RTU paudusi lūgumu nekustamo īpašumu nodot tai bez atlīdzības. Kā vienu no argumentiem RTU minēja faktu, ka intensīvās apbūves dēļ pēdējo gadu laikā Ķīpsalā strauji samazinās zaļās zonas - rekreācijas zonas platības, kas var atstāt iespaidu uz RTU vietu "zaļo" augstskolu reitingos.

RTU norādīja, ka augstskola ir aktīva "zaļās" dzīves piekritēja un strādā arī pie dažādu zaļo tehnoloģiju izstrādes un ieviešanas, tādēļ vietu zaudējums reitingos var atstāt negatīvu iespaidu uz RTU gan sabiedrības jomās, gan ārvalstu studentu skaita ziņā.

"Zemes vienība, ko RTU lūdz īpašumā, ir sava veida vizītkarte RTU studentu pilsētiņai, jo caur to augstskolas studenti, pasniedzēji, RTU viesi un apmeklētāji dodas uz fakultātēm, laboratorijām un bibliotēkām. Uz šo brīdi skvēra celiņi ir sliktā stāvoklī, ziemā ne vienmēr tīrīti, bet RTU nav tiesīga budžeta līdzekļus izmantot citai personai piederoša īpašuma sakopšanā un uzlabošanā. Skvērā nav neviena soliņa vai citu būvju, piemēram, minigolfa vai kriketa laukumu, kas ļautu studentiem vai iedzīvotājiem tur uzkavēties un atpūsties," informēja RTU.

RTU arī norādījusi, ka atbilstoši tās stratēģiskajam attīstības plānam, zemes vienību nav paredzēts apbūvēt.

Par zaļās zonas Āzenes ielā nodošanu RTU vēl lems Ministru kabinets.

Uz augšu