Ministru kabinets piekritis palielināt tiesnešu algas līdz 2695 eiro

FOTO: Ieva Lūka/LETA

Ministru kabinets otrdien atbalstīja Valsts kancelejas priekšlikumu palielināt tiesnešu algu par 35% jeb līdz 2695 eiro, savukārt prokuroru algu līdz 2641 eiro mēnesī.

Minētais priekšlikums ietverts grozījumos Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā. Likuma grozījumi tiks steidzamības kārtā iesniegti izskatīšanai Saeimā.

Valsts kancelejas piedāvājums tiesnešu un prokuroru atlīdzības reforma paredz nodrošināt konkurētspējīgu un amata prasībām atbilstošu atlīdzību, kas būtu līdzvērtīga līdzīgu amatu atlīdzībai citos varas atzaros un citās valstīs, motivējot kompetentus jomas profesionāļus pieteikties tiesnešu un prokuroru amatiem.

Tāpat paredzēts saglabāt esošos koeficientus, kas nosaka savstarpējo samēru starp tiesnešu un prokuroru algām.

No 2020.gada algu pieaugumu nodrošinās, izmantojot tādu algas indeksācijas mehānismu, kas nodrošina mēnešalgas faktiskās vērtības nesamazināšanos un atbilstību tautsaimniecības attīstības tempam - aizpagājušā gada vidējās algas tautsaimniecībā pieauguma un inflācijas rādītājus proporcijā 50% pret 50%. Šāda pieeja tiek izmantota Igaunijā, kā arī Latvijā pensiju indeksācijai.

Plānots, ka samaksas mainīgo daļu jeb piemaksas daļēji integrēs pamatalgā, nodrošinot atbilstošu motivāciju gan karjeras uzsākšanai, gan tās ilgstošai turpināšanai.

Plānots, ka likuma grozījumi stāsies spēkā 2019.gada 1.janvārī. Likumprojekta ieviešanas izmaksas ir 8 695 135 eiro no valsts budžeta līdzekļiem 2019. gadā.

Savukārt Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm, kuru pienākumos ir veikt izmeklēšanu īpaši sarežģītās, smagu vai sevišķi smagu starpreģionāla vai starptautiska rakstura nozieguma lietās, nodrošinot viņu maksimālo mēnešalgu atbilstību rajona prokurora mēnešalgai, izmaksas ir 7 322 908 eiro.

Aktuālākās ziņas