Nevis Ālandu salas, bet Olande - valodnieki pārskatījuši ģeogrāfiskos nosaukumus

Uz augšu