Skolotāja: Latvijā pedagogus ciena daudz vairāk, nekā Krievijā

Uz augšu